Psoriasis- og eksemforbundet(PEF) har i løpet av 2014 fått viktig støtte i dette arbeidet. I mai vedtok Verdens Helse-organisasjon (WHO) å anerkjenne psoriasis som en alvorlig kronisk, ikke-smittsom sykdom (NCD) i form av et historisk resolusjonsvedtak under organisasjonens 67. generalforsamling i Genève.

Alvorlig kronisk sykdom

Det internasjonale psoriasisforbundet (IFPA) har siden 2009, på vegne av sine 54 medlems-organisasjoner, arbeidet hardt for å løfte den kroniske hudsykdommen psoriasis opp på den internasjonale helseagendaen. Under et møte i WHOs eksekutivkomite i 2013, la IFPA frem forslag til en resolusjon om psoriasis og Verdens Psoriasisdag, som WHOs styre valgte å gi sin tilslutning til. Resolusjonen ble så fremmet for endelig votering under den 67. generalforsamlingen WHO i Genève 24. mai i år, der det historiske vedtaket ble fattet.
Resolusjonen som anerkjenner psoriasis som en alvorlig kronisk sykdom, på linje med andre ikke-smittsomme sykdommer (NCDs), vil kunne få stor betydning for 125 millioner mennesker globalt som lever med psoriasis. Resolusjonen medfører at psoriasis innlemmes i WHOs langtidsprogram for kroniske ikke-smittsomme sykdommer, og vil blant annet kunne bidra til:

- Økt bevissthet rundt psoriasis

- Redusert stigmatisering og diskriminering som mange med sykdommen opplever.

- Å skape en sterk, global stemme mht. at psoriasis er en alvorlig kronisk ikke-smittsom sykdom (NCD), med behov for en økt bevisstgjøring rundt sykdommens inflammatoriske art, psykososiale konsekvenser og betydelig risiko for følgesykdommer som metabolsk syndrom, diabetes og hjerte-karsykdommer.

- Å styrke posisjonen knyttet til den årlige markeringen av Verdens Psoriasisdag 29. oktober, - Økt forskning på psoriasis, samt mer informasjonen om diagnosen, blant annet gjennom omtale på WHOs hjemmesider.

Store ulikheter i behandlingstilbudet

Psoriasis- og eksemforbundet vil bruke ”psoriasisresolusjonen” til å sette et økt fokus på situasjonen for mennesker med hudsykdom i Norge. Det eksisterer fortsatt store ulikheter i behandlingstilbudet til personer med psoriasis og andre hudsykdommer, og dette rimer dårlig med lovverket som pålegger helsemyndighetene å sørge for et godt behandlingstilbud, uavhengig av hvor du bor i landet. Generelt er behandlingstilbudet bedre i sentrale deler av landet, og mest mangelfullt er det ute i distriktene. Over hele landet er imidlertid ventetiden for å komme til en hudlege uakseptabel lang mener PEF. Med så lange ventetider er det ekstra viktige at hudpasientene får en potent behandling når de først kommer til hudlegen. Forskningen på såkalte ”følgesykdommene” ved psoriasis, forsterker også behovet for tidlig og potent behandling.   

Skal PEF som interesseorganisasjon kunne være en viktig pådriver til at alle med hudsykdommer får den behandlingen de har krav på, så er det viktig at vi har mange medlemmer i ryggen. PEF jobber hele tiden med å videreutvikle sitt medlemstilbud, og tilbyr nå blant annet egen netthandel, hvor våre medlemmer kan kjøpe fuktighetskremer, sjampo og andre relevante produkter til reduserte medlemspriser. Jeg håper derfor at stadig flere som lever med en kronisk hudsykdom ser seg tjent med å være medlem i Psoriasis- og eksemforbundet.

Til lykke med dagen!