Av Terje Nordengen, generalsektretær i Psoriasis- og eksemforbundet

Fjorårets historiske vedtak i Verdens Helseorganisasjon (WHO) om å anerkjenne psoriasis som en alvorlig kronisk, ikke-smittsom sykdom (NCD), har gitt håp om en bedre hverdag til personer med psoriasis og psoriasisartritt over hele verden. Nå er det en oppgave for Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) å bruke psoriasisresolusjonen som et verktøy for å gjøre en forandring for nordmenn med psoriasis og psoriasisartritt.

Uakseptable ventetider

Psoriasis- og eksemforbundet bruker ”psoriasisresolusjonen” til å sette et økt fokus på situasjonen for mennesker med psoriasis og psoriasisartritt i Norge. Det eksisterer fortsatt store ulikheter i behandlingstilbudet, og dette rimer dårlig med vårt lovverk som pålegger helsemyndighetene å sørge for et godt behandlingstilbud, uavhengig av hvor du bor i landet.

Generelt er behandlingstilbudet bedre i sentrale deler av landet, og mest mangelfullt er det ute i distriktene. Over hele landet er imidlertid ventetiden for å komme til en hudlege uakseptabel lang. Forskningen på de såkalte ”følgesykdommene” ved psoriasis, forsterker behovet for tidlig og potent behandling, og gjør ventetider på seks til tolv måneder helt uakseptable.    

Et viktig verktøy

Norge har i 2015 fulgt opp psoriasisresolusjonen i forhold til nasjonale helsemyndigheter. PEF hadde i april et møte med statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, hvor resolusjonsvedtaket i WHO var tema, og hvor Erlandsen var enig med PEF i at psoriasisresolusjonen blir et viktig verktøy i arbeidet med å gjøre hverdagen bedre for personer med psoriasis og psoriasisartritt i årene framover. 

PEF har også i løpet av 2015 drøftet psoriasisresolusjonen og behovet for behandlingsretningslinjer for psoriasis med hudlegene i styret i Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi og i PEFs Medisinske råd. Hudlegene opplever stor konsensus rundt psoriasisbehandlingen i Norge, og ser ikke behovet for å innføre behandlingsretningslinjer for behandling av psoriasis per dags dato. 

Arbeider etter dansk modell

Danmark har kommet langt i arbeidet med å implementere nasjonale behandlingsretningslinjer for psoriasis, og har fått en lovnad fra Sundhetsministen om at nasjonale retningslinjer for behandling av psoriasis skal være på plass i Danmark fra 2018. Danskenes arbeid mot danske helemyndigheter vil være en modell for oss i Norge og mange andre land i dette arbeidet framover.  

Skal PEF som interesseorganisasjon kunne være en viktig pådriver til at alle med psoriasis og psoriasisartritt får den behandlingen de har krav på, så er det viktig at vi har mange medlemmer i ryggen. PEF jobber hele tiden med å videreutvikle sitt medlemstilbud, og tilbyr nå blant annet egen netthandel, hvor våre medlemmer kan kjøpe fuktighetskremer, sjampo og andre relevante produkter til reduserte medlemspriser. Jeg håper derfor at stadig flere som lever med en kronisk hudsykdom eller psoriasisartritt ser seg tjent med å være medlem i Psoriasis- og eksemforbundet.

Til lykke med dagen!