Av Terje Nordengen, generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)

Den tyske hudlegen Kristian Reich mener altfor mange ikke behandles for psoriasis i Norge. Han hevder dette kan forsterke utviklingen av såkalte følgesykdommer hos personer med moderat til alvorlig psoriasis. Nyere forskning viser at personer med psoriasis har økt risiko og hyppighet av flere sykdommer relatert til andre organer.

Påvirker hele kroppen

Psoriasis regnes som en systemisk sykdom, altså en sykdom som påvirker hele kroppen. Sykdommen skyldes en ubalanse i immunsystemet og kalles derfor for en autoimmun sykdom. Høy forekomst av psoriasisartritt (psoriasis i leddene) blant personer med psoriasis er veldokumentert fra tidligere forskning.

Nyere forskning viser i tillegg at personer med psoriasis har en hyppighet av følgesykdommer (såkalt komorbiditet) i form av overvekt, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, diabetes og tarmsykdommer som for eksempel Morbus Chron. Dessuten får mange psykiske lidelser som angst og depresjon. Om disse sykdommene er direkte koblet til psoriasis som sykdom, eller om de er et resultat av sykdommen, er foreløpig ikke avklart.

Systemisk behandling

Reich sier i et intervju i siste utgave av medlemsbladet vårt, Hud & Helse, at han har erfart at pasienter med moderat til alvorlig psoriasis som får systemisk behandling (legemidler i form av tabletter og sprøyter), lever lenger enn psoriasispasienter som ikke får slik behandling. Han mener dette skyldes at disse medisinene ser ut til å redusere dødeligheten som blant annet er knyttet til hjerte- og karsykdommer, samtidig som de behandler selve psoriasissykdommen.

Den tyske hudlegen roper derfor et varsko. Han mener at altfor mange ikke får den psoriasisbehandlingen de har krav på i henhold til de nasjonale retningslinjene. Ifølge han har inntil 40 000 psoriasispasienter i Norge behov for systemisk behandling.

– Når vi vet at forekomsten av psoriasis i Skandinavia er den høyeste i verden, mest sannsynlig nærmere fire prosent enn to prosent av befolkningen, så er mitt poeng at vi har en massiv underbehandling og at dette i stor grad skyldes økonomi, sier Reich.

En viktig pådriver

Skal Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) fortsatt være en viktig pådriver for at alle med psoriasis og psoriasisartritt skal få den behandlingen de har krav på, er det avgjørende at vi har mange medlemmer i ryggen. Vi jobber derfor kontinuerlig med å videreutvikle vårt medlemstilbud, slik at medlemmene får mest mulig utbytte av medlemskapet. Jeg vil her trekke fram den nye medlemsfordelen med rabatter i nettapoteket Komplett Apotek. Som medlem i PEF kan du, i tillegg til å få betjent dine resepter, handle et bredt utvalg fuktighetskremer, såper og andre apotekvarer til pleie av din hudsykdom. Fast medlemsrabatt er på 15 prosent.

Jeg håper stadig flere som lever med en kronisk hudsykdom eller psoriasisartritt ser seg tjent med å være medlem i PEF. Jeg vil oppfordre deg til å gå inn på Hudportalen.no og lese mer om våre medlemstilbud!

PEF er din samarbeidspartner - og en viktig støttespiller for god helse!

Til lykke med dagen!