Utvikling av psoriasis forutsetter at man har en genetisk disposisjon for å utvikle sykdommen, men miljøfaktorer kan påvirke både når sykdommen debuterer og det videre forløpet av plagene. Man har imidlertid ikke full innsikt i det komplekse samspillet mellom arvelighet og miljøet rundt oss, og hvordan det kan føre til utbrudd av psoriasis. Både luftveisinfeksjoner, stress, mekanisk irritasjon, røyking og overvekt er mulige risikofaktorer for utvikling av sykdommen, men enkelte utvikler psoriasis selv om de ikke har vært utsatt for noen av disse risikofaktorene.

Økt forekomst

Psoriasis er like vanlig hos begge kjønn. Sykdommen kan ramme alle aldersgrupper, men debuterer vanligvis før fylte 40 år og den høyeste forekomsten er i Skandinavia. Årsaken er ikke klarlagt, men den antas å være relatert til genetiske, klimatiske og andre miljømessige forhold. Forekomsten hos voksne er fordoblet fra 5 til 11 prosent i løpet av de siste 30 årene. Den samme økningen er også funnet i USA og Kina, derfor kan dette være en global trend.

Alvorlige følgesykdommer

Psoriasisleddgikt er den mest kjente følgesykdommen av psoriasis og rammer 6 - 24 prosent av pasientene. Psoriasis er imidlertidogså assosiert med både hjerte-karsykdom og diabetes. Fortsatt stilles det likevel spørsmålstegn ved om økt forekomst av hjertekarsykdom kan være relatert til livsstil som overvekt og røyking, eller om det skyldes selve psoriasisen.

Anbefaler screening

Resultater fra populasjonsbaserte studier som har undersøkt hvorvidt personer som er mildt angrepet av psoriasis har en økt risiko for hjerteinfarkt, har vært sprikende, og det forskes fortsatt på den mulige sammenhengen mellom psoriasis og potensielle følgesykdommer. Det er gjort funn som viser at pasienter med mildere form for psoriasis kan ha en økt risiko for å utvikle diabetes og hjertekarsykdom. Det anbefales derfor at psoriasispasienter jevnlig bør få kontrollert sitt blodtrykk, kolesterol og blodsukker, spesielt ved overvekt, ettersom de kan ha en økt risiko for metabolsk syndrom.

 

Nytt samarbeid gjør hverdagen enklere og produktene rimeligere

Samarbeidet som Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) har inngått med Komplett Apotek innebærer at medlemmene kan handle et bredt utvalg apotekvarer til 15 prosent rabatt. I tillegg får medlemmene  fri frakt til post i butikk, halv pris på dørleveranser og tilgang til en unik tjeneste kalt «Refusjonshjelpen».

hodebunnsprodukter, salver og badesåper gjennom en egen nett­ handelsløsning. Nettbutikken har vært i stadig vekst, og sortimentet har fortløpende blitt utvidet. Målet har vært å tilby personer med hudsyk­dommer som psoriasis og atopisk eksem relevante produkter til bruk i egenpleie og forebyggende behandling.

Nettbutikkdriften har imidlertid krevd betydelige ressurser. Avtalen som ble undertegnet i august i år, omhandler derfor kort beskrevet at Komplett Apotek overtar ansvaret for drift av PEFs nettbutikk. Sortimentet er betydelig utvidet, og medlemmene gis langt bedre betingelser. Produkter som PEF ser på som sentrale i hud-­ og leddpasientenes hverdag er tatt inn i sortimentet, og alle produktene som tilbys er kvalitetssikret av farmasøyter.

Som eneste apotek i Norge tilbyr Komplett Apotek også en tjeneste kalt «Refusjonshjelpen». Den vil forenkle hverdagen til mange kroniske hud pasienter som i dag må samle alle originale kvitteringer selv, få disse stemplet og godkjent, og deretter fylle ut nødvendige skjema som skal videre til HELFO. Tilbudet om refusjonshjelpen er gratis, og PEF-­medlemmer vil en gang per måned få tilsendt alle kvitteringer, ferdig utfylte skjemaer og ferdig frankert konvolutt som deretter videresendes til HELFO.