I tillegg utvikler mange sykdommen når de er i den mest sårbare fasen av livet.

Hvis man får psoriasis i ungdomstiden kan det oppleves ekstra vanskelig. Det er en tid hvor det skjer mye, sier Tveit.

Han forteller at de psykososiale konsekvensene er mye større for de som er under 20 år, enn hos dem som får sykdommen senere i livet.

Ønsket ikke å leve

Det er gjort flere studier for å kartlegge den psykiske helsen hos pasienter med psoriasis. Resultatene viser at mange som har hudsykdommen også sliter med vanskelige og tunge tanker.

– En studie med 2500 personer som var rammet av psoriasis har vist at hele 62 prosent har hatt innslag av depresjon, sier Tveit.

Han mener likevel det er viktig å huske på at store deler av befolkningen har psykiske plager, og at det høye tallet ikke nødvendigvis trenger å ha en sammenheng med psoriasis. Men en annen studie med 217 personer som har psoriasis peker også i samme retning.

– Over 10 prosent av de spurte ønsket ikke å leve på grunn av sykdommen, påpeker Tveit.

Legger begrensninger

Dårlig selvbilde, angst, depresjon, suicidale tanker og seksuell dysfunksjon er noen av de psykiske plagene det ofte rapporteres om hos pasienter med psoriasis.

– Dette er en sykdom som påvirker livsutfoldelsen i mye større grad enn mange kanskje er klar over. Pasientene blir ofte avskåret fra mye av det de vil gjøre. Sykdommen legger begrensninger for hva man kan ha på seg av klær og hvor man kan bevege seg. Alt dette sliter mentalt, sier Tveit.

Som lege er han derfor opptatt av å se pasientene «bak masken».

– Det er viktig å ta seg tid til å spørre hvordan de egentlig har det. Da kommer ofte tårene, forteller han.