Mona Ståhle

■ Posisjon: Har siden 1999 vært ansatt som professor innen dermatologi og venerologi ved Karolinska institutt i Stockholm, og er i dag leder for denne avdelingen.
■ Fokus: Har i mange år forsket på psoriasis, og da spesielt på hvilke faktorer som har innvirkning på sykdommen.

PSORIASIS

Du bør leve sunt og unngå røyking om du er psoriatiker. Professor Mona Ståhle kan mye om psoriasis. Hun jobber med dermatologi og venerologi ved Karolinska Institutt i Stockholm, og har forsket i mange år på hvilke faktorer som har innvirkning på sykdommen. Ifølge Ståhle skal forskere være forsiktige med å gi moralske råd, men når det gjelder psoriasis og røyking/kosthold mener hun det er naturlig.

Røyking og psoriasis

– Vi vet at den prosentvise andelen som røyker er høyere blant dem som har psoriasis, og vi vet også at de røyker mer. Når det gjelder andelen, er forskjellen på opptil 10 prosent, altså signifikant. Når det så gjelder spørsmålet om hvorvidt røyking gjør tilstanden verre, er det vitenskapelig bevist at den gjør det hos noen revmatikere. Vi tror at dette også gjelder psoriasis, men vi har foreløpig ingen håndfaste, vitenskapelige bevis. Det har vi derimot når det gjelder PPP, en noe mer sjelden, men nær beslektet sykdom som rammer middelaldrende kvinner som røyker, sier Ståhle.

Genetisk og kronisk

Psoriasis er en genetisk sykdom som utløses av ytre miljøfaktorer. Vi regner med at 120 000 i Norge har psoriasis, i tillegg til dem som bærer arveanlegget. Psoriasis forekommer hyppigst i Nord-Europa og Russland, fordelingen mellom kjønn er 50/50 og halvparten får det første utbruddet i ungdomsårene. Psoriasis er kronisk og inflammatorisk og gir tykke skjelldannelser somdekker en rød, sår hud. Sykdommen kan bryte ut overalt på kroppen, mest på ben, armer, albuer og knær. Årsaken til utbruddene er infeksjoner, psykisk stress, traumer og bruk av enkelte medikamenter, i tillegg til de rent genetiske faktorene.

– Røyking er ikke bra, men du bør også tenke på ditt kosthold hvis du har psoriasis siden overvekt og psoriasis er en dårlig kombinasjon.

Kosthold og psoriasis

– Røyking er ikke bra, men du bør også tenke på ditt kosthold hvis du har psoriasis siden overvekt og psoriasis er en dårlig kombinasjon. Risikoen for høyt blodtrykk, diabetes og hjerte- og karsykdom øker. Vi vet at det er en sammenheng mellom psoriasis og overvekt; det er lettere å bli overvektig hvis du har psoriasis, og derfor anbefaler vi et sunt kosthold for psoriatikere. Vi har ingen teori om at psoriatikerne bør gå på én spesiell diett, men det vi vet er at eskimoer som spiser mye fiskefett (som inneholder omega-3) ikke har psoriasis. Fagfolk diskuterer om økt forbruk av omega-3 kan være å anbefale, men vi har så langt ingen vitenskapelige bevis for å gjøre det. Det vi derimot er helt sikre på, er at det ikke er skadelig å ta omega-3, sier Mona Ståhle.

Enkle råd

Det er 25 prosent risiko for å få psoriasis hvis en av foreldrene eller et søsken har det. Har begge foreldrene psoriasis, er risikoen 70 prosent. Hvis ingen nær slektning har psoriasis, er risikoen 4 prosent. Halvparten av de som får sykdommen, får den før de har fylt 25 år, og de fleste psoriatikere har den resten av livet. Rådene fra professor Mona Ståhle er altså å leve sunt og passe på vekt, blodtrykk, psykisk helse og alle de andre variablene som er så viktig for å ta vare på helsen vår. Gå jevnlig på helsekontroller, spis god og sunn mat – og at du bør kutte røyken er det vel ingen tvil om?