Lysbehandling er en spesiell behandlingstype for ulike hudsykdommer, og det har en terapeutisk effekt på pasienter med psoriasis, sier spesialist i hudsykdommer, Malte Hübner.

- Men utnytter en del av selve lysspekteret, og behandler huden i en lysboks. Den mest kjente lysboksen er jo solariet, og det er noe av det samme prinsippet vi bruker her. Hudleger bruker en annen type lys enn det man bruker i et solarium, man utnytter en kortere bølgelengde i et veldig smalt spektrum.

Effekten man oppnår er en immundempende effekt som gir mindre betennelse i huden, fortsetter Hübner.

- Man påvirker tykkelsen på huden. Når man belyser huden får du en endring i omsetning i vekst av celler, noe som fører til at huden blir tykkere. Dette utnytter man på psoriasisen, man demper betennelsen og endrer hastigheten i veksten. Psoriasisen blir mildere, man får mindre skorpedannelse og mindre sykdomsaktivitet.

Lite bivirkninger

I løpet av behandling kan man bli litt brun.

- Dette er jo fordelen med lysbehandling, den er enkel og man har lite bivirkninger. Man kan bli solbrent, og man kan skade øynene hvis man ikke bruker beskyttelsesbriller, men utover det er det få alvorlige bivirkninger. Man tar ingen medisiner, og man påvirker bare huden. Ved langvarig behandling kan man øke faren for hudkreft, men ved riktig oppfølging skal det ikke være noe stort problem.

Det vanlige er tre behandlinger per uke, litt avhenging av hudtype.

- Man begynner med behandling i noen sekunder, og øker sakte på til inntil flere minutter ved hver behandling. Huden venner seg til behandlingen. Er man veldig lys i huden begynner man lavt, er man mørk tåler man mer.