Produktet som inneholder det biologisk fremstilte virkestoffet Infliksimab tilhører den gruppen medisiner som det selges aller mest av globalt. Da patentet på et av disse legemidlene gikk ut i Norge 1. januar 2014, hadde forskere i Sør-Korea klart å utvikle et biotilsvarende preparat til dette produktet som hadde blitt brukt siden 1998.

- Men det hersket skepsis i en del fagmiljøer over hele verden om den Sørkoreanske biotilsvarende medisinen var like god som den originale. Dette var bakgrunnen for at det ble satt ned en prosjektgruppe som skulle undersøke dette her i Norge, sier Kåre Steinar Tveit, seksjonsoverlege ved hudavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Stor studie

Det ble bestemt å iverksette en større undersøkelse der 500 pasienter fra over 40 behandlingssteder over hele landet skulle delta. Pasientene ble delt inn i to grupper der den ene gruppen fikk det originale legemidlet og den andre gruppen fikk det biotilsvarende. I studien ble preparatene gitt blindt slik at hverken behandler eller pasient visste hvilket legemiddel pasienten fikk.

- Pasientene fikk medisin og ble overvåket over en periode på 52 uker. Det vi fant var at disse to medisinene er like gode, den nye er hverken bedre eller dårligere enn den vi har brukt før. Disse medisinene tilsvarer hverandre, forklarer Tveit.

En viktig studie

Da den sørkoreanske byttemedisinen ble lansert i 2014 var den nesten 40 prosent rimeligere enn originallegemidlet. Senere har prisene falt ytterligere, og gevinsten ved å benytte den biotilsvarende medisinen var nesten 80 prosent.

- Vi snakker om veldig store beløp i besparelser, for bare i Norge har vi brukt over to milliarder kroner på denne gruppen av medisiner hvert år. Her hjemme håper vi at de pengene vi sparer på å bytte til dette biotilsvarende preparatet enten kan gå til å behandle flere pasienter eller sette oss i bedre stand til å kunne tilby pasientene våre mer innovative og dyre medisiner. 

- I mange andre land som har svakere økonomi enn oss vil dette ha en enda større betydning for helsebudsjettene hvis studien vår gjør at de også bytter til den rimeligere biotilsvarende medisinen. Dette er årsaken til at den internasjonale interessen for byttestudien har vært så stor, sier Tveit.   

Legemiddelindustrien positive

- Vi har vært positive til denne studien og syns det er flott at de har klart å gjennomføre den. Det er viktig å ha solid vitenskapelig dokumentasjon på de kliniske følgene som et bytte til biotilsvarende medisiner kan få, sier Espen Snipstad, kommunikasjonssjef i Legemiddelindustrien (LMI):

- Nor-Switch gir veldig nyttig kunnskap i akkurat dette byttet som gjaldt to spesifikke produkter, men vi er klare på at denne studien ikke åpner for generelle bytter av andre produkter uten videre. Vi støtter opp om biotilsvarende legemidler siden de kan spille en viktig rolle i et konkurranseutsatt marked. Ressursbesparelsene kan bli store og bør bidra til at pasientene får tilgang til nye og mer innovative behandlinger, sier Snipstad i en kommentar til saken.