Biologisk behandling skiller seg fra tradisjonelle medisiner som penicillin og smertestillende medikamenter, de biologiske preparatene er større og mer avanserte molekyler. De første biologiske preparatene kom på markedet på 80-tallet. Da patentene begynte å gå ut for noen år siden kom biotilsvarende preparater som en erstatning, sier seksjonsoverlege på hudavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus, Kåre Steinar Tveit.

Kåre Steinar Tveit, seksjonsoverlege på hudavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Foto: Paul Nicolai Kvisgaard

- Tilsvarende har vi siden slutten av 90-tallet hatt effektive biologiske medisiner til behandling av psoriasis, leddgikt og tarmbetennelse. De pasientene som har hatt gode erfaringer med disse medisinene har vært engstelige for at biotilsvarende medisiner ikke ville ha samme effekt, men god informasjon har vist seg å ta vekk det meste av engstelsen.

Frykten var ubegrunnet

Veldig mange reagerte med frykt, så i Bergen valgte de å bruke mye tid på å informere og forklare forskjellen.

- De som startet med det nye preparatet er blitt tett fulgt opp i halvannet år, og vi har dessuten 23 pasienter med i en stor nasjonal studie hvor pasientene ikke vet om de får biotilsvarende eller det opprinnelige preparatet. Denne studien har fått svært stor internasjonal oppmerksomhet da det dreier seg om å spare mange, mange milliarder kroner på verdensbasis. Vi ser egentlig ikke noen problemer med noen av pasientgruppene, de nye preparatene fungerer fint. De fleste pasientene har tillit til legene sine dersom de tar seg tid, avslutter Tveit.