Av Terje Nordengen, generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet

Cirka 120 000 nordmenn har psoriasis i varierende grad – fra noen flekker på albuene eller i hodebunnen til at store deler av kroppen er dekket av utslett. Atopisk eksem rammer cirka 15 prosent av alle norske barn. Mange vokser av seg eksemet i tenårene, men nye studier viser at stadig flere beholder eksemet også inn i voksen alder.

Påvirker hele mennesket

Psoriasis og atopisk eksem påvirker hele mennesket. Alvorlig psoriasis eller atopisk eksem er en stor psykisk belastning, spesielt for barn og ungdom. De pakker seg inn i klær og ønsker ikke å vise utslettet, og mange snakker heller ikke om det til noen.

Vår erfaring er at det er lite kunnskap om disse diagnosene i skolen og på andre arenaer der barn og ungdom ferdes. Det er for eksempel fortsatt mange som tror at disse hudsykdommene er smittsomme, med alt det medfører for den rammede. Det er derfor svært viktig at disse finner arenaer hvor de kan bli møtt med forståelse og kunnskap. Her har Psoriasis- og eksemforbundet en viktig funksjon som møteplass og kunnskapsformidler, der ungdom og andre med psoriasis og atopisk eksem kan møte andre med samme diagnose og utveksle erfaringer og tilegne seg kunnskap.

Kan holdes i sjakk med god behandling

Atopisk eksem og andre typer eksem er som oftest kroniske tilstander, men heldigvis er det i dag mulig å holde hudsykdommene i sjakk med god behandling. Disse sykdommene er det viktig å behandle proaktivt, slik at utslettet holdes under god kontroll hele tiden. Da slipper man krisebehandling når utslettet blusser opp og blir infisert.

Det de fleste gjør feil under behandling av eksem og tørr hud, er at de smører for lite og for tynt med salver og kremer. I tillegg er det viktig å være veldig liberal med fuktighetskrem og badeoljer. I tillegg til kremer og salver, kan lysbehandling hjelpe mange med atopisk eksem og psoriasis nå om vinteren. Mange hudleger og hudpoliklinikker rundt om i landet tilbyr dette. Til behandling av psoriasis har det kommet flere nye behandlingstilbud de siste 10 til 15 årene – først og fremst de biologiske legemidlene, i form av sprøyter, for de med alvorlig psoriasis.

Norge har også et meget godt klimabehandlingstilbud til disse diagnosegruppene. Hvert år reiser rundt 450 nordmenn med psoriasis – barn, ungdom og voksne – og cirka 60 barn med atopiske eksem til Gran Canaria i vinterhalvåret for behandling.