- Atopisk eksem rammer mange, spesielt barn. Det er en sykdom som gjør at hudens beskyttende egenskap er redusert, slik at huden blir veldig tørr, sprekker og klør. Kløe skaper sår, og huden blir dermed lett infisert. Derfor er noe av det viktigste man kan gjøre å forsøke å styrke hudens beskyttende egenskap og dermed forebygge eksemen med barriere og fuktighetskremer, forteller hudlege ved Rikshospitalet, Teresa Løvold Berents.

Teresa Løvold Berents, hudlege ved Rikshospitalet. Foto: Øystein H. Horgmo, UIO

- Det er kløen som ofte er hovedproblemet. Kløen fører til at pasienter klorer opp huden sin, noe som fører til at de får sår som bruker lang tid på å gro. Atopisk eksem rammer hovedsakelig små barn, og dette får store ringvirkninger for hele familien. Jeg møter familier som forteller om søvnløse netter og barn som ikke klarer å følge med på skolen, fordi de ikke klarer å sitte stille i timen på grunn av kløe.

Fuktighet på resept

Bruk av fuktighets- og barrierekremer danner førstelinjebehandlingen ved atopisk eksem. Det bør brukes daglig, også i eksemfrie perioder. Leger anbefaler sine pasienter å kjøpe fuktighetskrem på apoteket, for å være sikker på at man får kvalitetssikrede kremer. Bruker man feil krem, kan man i verste fall oppleve en forverring av tilstanden. Feil krem kan rett og slett gi eksem, sier Berents. Og fortsetter med å fortelle at det nå jobbes for å forenkle refusjonen av utgiftene disse pasientene har.

- I dag er det slik at hvis pasienten skal få refundert utlegg de har på fuktighetskremer må de først skaffe seg en legeerklæring. Så må de ta vare på alle kvitteringene for innkjøpte kremer, deretter må de søke om å få beløpene refundert. Det er et veldig komplisert system, og det er mange som ikke får sine utlegg refundert. Det går med store mengder fuktighetskrem, et barn kan bruke inntil 500 gram krem i uken. Det jobbes nå for at pasienter skal få fuktighetskrem på blå resept, slik at dette ikke blir for problematisk for pasientene.

Det jobbes nå for at pasienter skal få fuktighetskrem på blå resept, slik at dette ikke blir for problematisk for pasientene.

Jobber for en forenkling

Generalsekretæren i Psoriasis- og Eksemforbundet, Terje Nordengen, er en av dem som jobber hardt for at storforbrukere av fuktighetskremer, som følge av sykdom, ikke skal måtte betale dette selv.

- Nå er det gjort forskning på dette området, og  en ny studie på Canoderm viser at jevnlig bruk av denne kremen forebygger tilbakefall av alvorlig atopisk eksem. Vi har fulgt arbeidet med studiene på Canoderm tett, og har parallelt jobbet for at pasienter skal få den på blå resept. Psoriasis- og eksemforbundet har tatt dette opp i Stortinget ved flere anledninger, og vi håper å få dette på plass allerede fra 2016.

Kommer den på blå resept, så vil pasienten få denne kremen på samme resept som andre legemidler, noe som vil føre til at pasienten slipper å legge ut en masse penger, for så å søke om å få dette refundert i ettertid.

- Vi tror at dette vil føre til at pasientene vil få bedre tilgang til kremen, noe som vil forebygge nye anfall alvorlig atopisk eksem.

For småbarnsfamilier, hvor det kan være krevende å få tiden til å strekke til i utgangspunktet, vil fuktighetskrem på blå resept gjøre dagliglivet enklere.

 - Det daglige stellet er krevende for familier med barn som har moderat eller alvorlig eksem. Vi snakker om flere timer hver dag, til bading og smøring. Barna sover ofte dårlig, og foreldrene blir fortvilet og slitne. Det er viktig å gjøre hverdagen enklere for denne gruppen, avslutter Nordengen.