Atopisk eksem er en kronisk tilstand med kløende hudutslett. Dette er den vanligste hudsykdommen hos barn i Norge og derfor kalles atopisk eksem ofte også barneeksem. Det er svært mange barn som rammes, men det som er mindre kjent er at de som har hatt atopisk eksem som barn har større risiko for å utvikle håndeksem i voksen alder.

Hilde Vindenes, hudlege ved Haukeland universitetssykehus. Foto: Haukeland universitetssykehus

Håndeksem som skyldes ytre påvirkning deles gjerne i to hovedgrupper. Den ene, og vanligste gruppen, er irritiativt håndeksem som skyldes påvirkning av ulike hudirritanter. Den hudirriterende komponenten påvirker hudbarrieren, men gir ikke allergi. Den andre gruppen kalles allergisk håndeksem og kan skyldes en rekke ulike allergene stoffer og utløser en allergisk reaksjon når huden kommer i kontakt med akkurat dette stoffet.

- Det er mer enn 4 000 hudallergifremkallende stoffer. Det gjelder blant annet ulike konserveringsmidler, parfymestoffer, planteekstrakt, tilsetningsstoffer i gummi, metaller og ulike komponenter i plast for å nevne noe, forteller Vindenes.

Årsaken må utredes

Håndeksem viser seg som et kløende utslett, ofte oppstår det sprekker og små blemmer i huden. Noen ganger kan det også bli betennelse i utslettet. Alvorlighetsgraden varierer fra små utbrudd til utbredte forandringer som gjør at det blir vanskelig å bruke hendene til vanlige, dagligdagse oppgaver.

- Når pasientene kommer til oss utreder vi dem for å finne ut hvorfor de har utslett. Noen ganger skyldes dette indre faktorer, andre ganger ytre påvirkning og ofte er det en kombinasjon. Vår jobb blir å finne ut av dette og hjelpe pasientene med å eliminere kontakt med eventuelle eksemfremkallende produkter, forklarer Vindenes.

- Når pasientene kommer til oss utreder vi dem for å finne ut hvorfor de har utslett. Noen ganger skyldes dette indre faktorer, andre ganger ytre påvirkning og ofte er det en kombinasjon.

Relativt vanlig sykdom

Håndeksem er relativt vanlig hos voksne, noen blir sykemeldt for kortere eller lengre perioder og noen må også bytte yrke som følge av eksemet. I følge en dansk studie var det rundt ti prosent av pasienter med håndeksem som måtte bytte jobb som følge av eksem. Den samme studien viste også at 20 prosent av de som hadde eksem ble sykemeldt i mer enn syv dager av gangen.

- Dette påvirker livskvaliteten til alle som har eksem på hendene, men hvis vi først klarer å påvise hva som er årsaken, så er det også langt enklere å sette i verk tiltak som kan hjelpe pasientene. Dersom en mistenker at det er stoffer som pasientene er i kontakt med på jobben som kan være problemet, er vi også nøye med å gå gjennom databladene til disse produktene for å avdekke innholdet i dem. Da kan vi ofte finne stoffer med egenskaper som gir hudirritasjon eller som er allergifremkallende. Vi har også tilknyttet oss en kjemiker og det gjør at vi har god kompetanse på dette, sier Vindenes.