Probiotiske bakterier er levende bakterier som man mener har helsefremmende effekt. Biola inneholder tre slike probiotiske bakterier, og ble gitt til gravide fra svangerskapsuke 36 til tre måneder etter fødselen, mens moren fortsatt ammet barnet sitt. 

En kontrollgruppe fikk placebo i den samme perioden, og totalt deltok 415 kvinner i undersøkelsen.

Etter at barna var blitt to år gamle ble barna undersøkt for atopisk eksem, astma og høysnue.

- Resultatene viste at forekomsten av atopisk eksem hos barna til de mødrene som hadde fått Biola var 40 prosent lavere sammenlignet med kontrollgruppen, sier Christian Dotterud som er lege i spesialisering ved hudavdelingen i Trondheim.

- Vi fant ingen forskjeller mellom gruppen på astma eller høysnue, fortsetter han.

Da barna var blitt seks år ble det foretatt en ny undersøkelse, og selv om det var en del frafall i deltakelsen, ble det registrert en sterk trend for at den forebyggende effekten på eksem holder seg også til barna er seks år gamle.