­­Atopisk eksem er en hyppig forekommende, kronisk, kløende hudsykdom som i hovedsak rammer små barn. Mange med atopisk eksem har andre atopiske sykdommer som høysnue, astma eller elveblest. Symptomene debuterer vanligvis i spedbarnsalder. Hos cirka to tredeler av barna vil eksemet avta eller forsvinne innen 12-årsalderen. Noen få vil være plaget av eksemet som voksen, der spesielt håndeksem kan bli et problem.
 

Ingen fullstendig årsak
Den fullstendige årsaken til atopisk eksem er ikke kjent, men det finnes flere teorier om mulige årsaksforhold. Man antar at både arv og ytre faktorer har betydning for sykdomsutviklingen.Ved atopisk eksem er det en svekket barrierefunksjon og en endret immunrespons. Det er økt væsketap gjennom huden, og huden har en endret sammensetning av fettstoffer i forhold til frisk hud. Huden er tørr og blir lettere påvirket av miljøet rundt. Pasienter med atopisk eksem får derfor lettere hudinfeksjoner.

Hudinfeksjoner hos pasienter med atopisk eksem kan være infeksjon med bakterier, virus og sopp, der bakterieinfeksjon er den vanligste.Det er tidkrevende å behandle eksem. Man kan dele behandling inn i fire deler: hudpleie, behandling av eksemet, behandling av infeksjon og behandling av kløe/kloring.

 

 Teresa Løvold Berents
Hudlege ved hudavdelingen Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet
redaktionen@mediaplanet.com