Omlag én av fem personer vil få urtikaria i løpet av livet, og hos de fleste forsvinner utslettet i løpet av kort tid. Noen vil derimot oppleve at de får stadig tilbakevendende utbrudd av kløende vabler over lengre tid (i en periode på mer enn seks uker) uten åpenbar årsak, og det kalles da kronisk spontan urtikaria.

Cirka en prosent av befolkningen får kronisk urtikaria, og selv etter årevis med forskning vet man ikke årsaken. Sykdommen rammer dobbelt så mange kvinner som menn og bryter som oftest ut i 20-40 års alder, men kan ramme i alle aldersgrupper fra små barn til eldre.

Ny medisin på markedet

Ordet «urtikaria» kommer fra latin («urticatio» og «urere»), som betyr å brenne. De som lider av sykdommen kan være mye plaget slik at det går utover nattesøvn og livskvaliteten. Ved Seksjon for hudsykdommer ved Oslo Universitetssykehus, jobber overlege Linn Landrø, og hun forteller om medisin som kom på markedet for noen år siden.

- Dette er opprinnelig en medisin for astma, men som også har effekt hos svært mange med kronisk spontan urtikaria. Medisinen kommer i sprøyteform og settes hos lege hver fjerde uke. Voksne og ungdom over 12 år kan få tilbud om dette legemiddelet, forutsatt at det først er forsøkt behandling med antihistaminer.

Endring av kosthold har ingen effekt

Mange som lider av kronisk spontan urtikaria forsøker å finne en årsak, og mistenker at det skyldes reaksjon på en eller annen matvare. Mange har forsøkt ulikt kosthold og ulike dietter for å få bukt med sykdommen, men Landrø presiserer at årsaken så å si aldri skyldes matvarer ved kronisk spontan urtikaria - i motsetning til akutt allergisk urtikaria.

- Mange pasienter bruker mye tid og krefter på å endre kostholdet sitt, og ekskludere mange matvarer, men forskning viser ingen sammenheng mellom matvarer og kronisk spontan urtikaria. Sykdommen vil spontant gå over av seg selv, men hos enkelte kan den vedvare i mange år, slik at det er flott at man nå har effektive medisiner å tilby pasientene avslutter hun.