- Det er flere enn 400 000 personer som har en eller annen grad av kols i Norge. 15 prosent har en mer alvorlig kolssykdom, mens nesten 75 prosent lever med sykdommen uten å vite om det. Tall fra Sverige viser omtrent de samme resultatene, sier Olav Kåre Refvem som er leder i Nasjonalt kolsråd.

Kols rammer ofte litt skjevt sosialt, for den er mer vanlig hos dem som har lavere utdannelse og som derfor har yrker hvor det finnes mer forurensning og hvor det er mer vanlig at folk røyker.

- For det er en klar sammenheng mellom røyking og kols, det er det ingen tvil om. Men i tillegg er det viktig å påpeke at sykdommen også er genetisk betinget og at enkelte kan få kols uten å ha røkt noen gang. Det viser seg også at de som har hatt astma som barn og ungdom har lettere for å få kols når de blir eldre, tilføyer Refvem.

En snikende sykdom

Mange har nok opplevd både hoste, slimdannelse og langvarig forkjølelse, men relaterer det kanskje til røykhoste og tenker at dette er det ikke så mye å gjøre med.

- Veldig mange går ikke til kontroll før formen har blitt urovekkende dårlig. De blir kanskje andpustne av lettere aktivitet som å gå i trapper, eller merker at de er i langt dårligere form enn jevnaldrende dersom man for eksempel går på tur, sier Refvem.

Men ofte kommer sykdommen så langsomt og forsiktig snikende over flere år at pasientene ikke legger merke til det og slår seg til ro med at formen bare har blitt dårligere. Kolspasienter er gjerne 40 – 45 år før sykdommen bryter ut, og de fleste tilfellene som oppdages er i aldersgruppen 50 – 70 år.

Ny livsstil må til

Det viktigste når det kommer til behandling er å ta bort alle påvirkninger som kan skade lungene for å stoppe utviklingen av sykdommen. For røykere vil det si å kutte ut røyken, men man skal heller ikke eksponere seg for andre gasser, røyk eller støv. Deretter gis det medisiner som ligner på astmamedisiner. Disse inhaleres ned i lungene hvor de tar bort noe av irritasjonen i slimhinnene og åpner bronkiene litt opp.

- Trening har også en god effekt på kolspasienter. Lungene kan ikke repareres, men når man trener blir man mindre andpusten og øker effekten av surstoffet. Noen får hjelp av fysioterapeut for å komme i gang med treningen, eller for å holde den ved like, sier Refvem.

Alle som rammes av kols blir ikke dårlige, men jo tidligere man får diagnosen, jo bedre er det. En ganske enkel lungefunksjonstest som gjennomføres av fastlegen kan avdekke om man har kols.