Noen mennesker slutter å puste i korte perioder mens de sover. Dette kalles for søvnapné. Hvis man får for mange pustestopp i løpet av en natt kan kroppen skille ut så mye stresshormoner at det blir farlig.

- Man vet ikke helt hvorfor personer med søvnapnè har større muligheter til å få hjerte- og karsykdommer. En av hypotesene er at siden disse pasientene stadig våkner gjentatte ganger i løpet av natten så får man også en høyere grad av stresshormoner som kan bidra til hjerte- og karsykdom, sier Harald Hrubos-Strøm som er lege ved Oslo Sovesenter og somnify.no.

Søvnapnè kan også føre til svingninger i oksygenmetningen, særlig ved lange pustestopp, som kan være en annen årsak.

Ved forebyggende behandling av hjerte- og karsykdommer skal man derfor ta hensyn til søvnapnè som en av risikofaktorene.

- Søvnapné blir vanligere jo eldre og mer overvektig man blir. En sengepartner vil høre høylytt snorking, og også legge merke til pustestopp, og da bør man gå til en lege og få det sjekket, sier Hrubos-Strøm.