Ingen vet hvor mange hjertestartere som finnes i Norge eller hvor de befinner seg. Det offentlige Hjertestarterregisteret (113.no) kjenner til mellom 9 000 til 10 000 hjertestartere, men tallet på kjøpte hjertestartere er trolig nærmere 30 000. Bare litt over 5 000 av de registrerte er aktive på grunn av manglende ressurser til å kvalitetssikre de registrerte hjertestarterne. Stikkprøver foreningen Et Hjerte av Gull har foretatt, viser at mange av de hjertestarterne som står som aktive i hjertestarterregisteret, ikke finnes eller er i drift.

– I Norge får 3000 til 4 000 personer hjertestans utenfor sykehus hvert år. Kun 14 prosent av de som får hjertestans overlever. Ambulanse når i snitt frem i 50 prosent av tilfellene innen ni minutter etter at 113 har blitt kontaktet. Det er alt for lang tid siden sannsynligheten for å overleve ved hjertestans faller med ti prosent for hvert minutt som går. Ambulansene bruker i snitt 18,7 minutter i tettbebygde strøk og over 31 minutter i grisgrendte strøk. Har ingen startet hjerte og lungeredning eller brukt en hjertestarter innen ti minutter etter at hjertet har stoppet, er sannsynligheten for at personen overlever svært liten, sier Bjørn-Arild Woll, daglig leder i Et Hjerte av Gull.

Vil spre kunnskap

Et Hjerte av Gull er en ideell forening som siden i vår har jobbet intensivt for å få flere hjertestartere ut blant befolkningen. Samtidig skal de sørge for at folk har den riktige kunnskapen om produktet og kartlegge hvor de er for Hjertestarterregisteret. Foreningen er etablert av Anette Testman og Bjørn-Arild Woll som selv har mistet nær familie av hjerteinfarkt.

– De fleste registrerte hjertestartere er utplassert på arbeidsplasser og er dermed ikke tilgjengelig etter stengetid. Dette til tross for at kun to prosent av alle hjertestans skjer på jobb og at de fleste andre tilfellene skjer i hjemmet. Dette vil vi gjøre noe med.

Foreningen sitt mål er å besøke samtlige kommuner i løpet av 2018 og 2019, samt å utplassere minst 500 hjertestartere i offentlige rom som er tilgjengelig i 24 timer i døgnet.

Ønsker nasjonal dugnad

I følge Woll er de fleste hjertestarterne i Norge innelåst og utilgjengelig utenom kontor- eller åpningstid. Woll trekker frem flere eksempler på hva som er vanlige tilfeller:

– Flere idrettslag har tilgang på en hjertestarter men de er ofte innelåst i et rom kun ansatte i idrettslaget har tilgang på. Det vil si at alle personer som trener eller ferdes i området ikke får tilgang på en hjertestarter utenfor oppsatte tider.

– Vi har også flere eksempler på at man andre steder har vært avhenging av en elektronisk brikke for å åpne skapet til hjertestarteren. Brikkene har kun få hatt tilgang til, forteller Woll og legger til at hjertestarterne ofte blir innelåst på grunn av frykt for tyveri.

Ved hjelp av folkefinansiering også kalt «crowdfunding» skal foreningen sikre flere hjertestartere i det offentlige rom og endre nordmenn sitt syn på produktet.

– En tilsvarende aksjon i Nederland resulterte i 1 400 nye hjertestartere i det offentlige rom. I Barcelona - en av byene i Europa med mest tyveri får hjertestartere stå urørt på gaten, og da er det rart at man skal bekymre seg for tyveri i Norge, sier Woll.

 Vår hjertestarter finansieres ved at tolv personer går sammen om å betale 365 kroner i året.

Woll er selv på vei gjennom Nord-Norge akkurat nå, hvor han jobber med å øke tilgjengeligheten på hjertestartere.

– Her har de skjønt det. Tiden ambulansen bruker for å være på plass er for lang hvis noen får hjertestans. Derfor har flere valgt å gå sammen om å finansiere et hjelpemiddel som kan redde deres liv, avslutter Woll.