Det er estimert at opptil 25 000 nordmenn har arvelig høyt kolesterol (familiær hyperkolesterolemi). Dette er en tilstand som kan forkorte livet med 15 til 20 år hvis det ikke blir oppdaget og behandlet tidlig nok.

- Å ha høyt kolesterol er ganske vanlig i Norge og rundt 500 000 bruker vanlige kolesterolmedisiner, men 25 000 av disse har altså den arvelige genfeilen hvor kolesterolnivået har vært høyt helt fra de første leveår. Det er mye farligere for de med genfeilen som har gått rundt med dette hele livet enn for de som får «vanlig» høyt kolesterol i voksen alder siden det er den totale kolesterolbelastningen i løpet av hele livet som er farlig, sier Martin Prøven Bogsrud som er seksjonsleder og lege ved Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi ved Oslo Universitetssykehus.

– Mange tenker at arvelighet betyr at du har veldig høye verdier, men mange som arver høyt kolesterol ligger kun litt over normalbefolkningen. Det er den litt forhøyede verdien over lang tid som er farlig. Én av 200 har arvelig høyt kolesterol. Det er nesten like vanlig som diabetes 1, men det er ikke like vanlig å vite om det.

Klarer ikke å få kolesterolnivået lavt nok

Hos de som har arvelig høyt kolesterol har man ofte ikke klart å få kolesterolnivået lavt nok selv om man har brukt maksimal dose av de vanlige kolesterolsenkende medisiner vi har hatt frem til i dag:

- Med de nye biologiske medisinene som kom høsten 2015 har vi muligheten til å senke kolesterolet enda mer enn før, spesielt når de nye medisinene kombineres med de tradisjonelle. De nye medisinene kan gi en halvering eller mer av kolesterolet og dette kommer på toppen av den kolesterolsenkende effekten som de andre medisinene har.  Det er nettopp muligheten til å kombinere disse medisinene som gjør at vi får en kolesterolsenkning som totalt blir veldig kraftig, forklarer Bogsrud.

Stadig utvikling

Til nå har det kommet to biologiske medisiner og en tredje er under utvikling. Felles for dem er at de inneholder et antistoff som binder et protein i blodet og påvirker kolesterolopptaket til leveren.

- De vanlige kolesterolreduserende medikamentene vi har brukt frem til nå er svært godt dokumentert i forhold til at de reduserer forekomst av hjertesykdom og død. Nå pågår det store studier på de nye biologiske medikamentene for å se om det samme gjelder for dem, og her venter vi resultater på slutten av dette året eller tidlig neste år. Det er først når resultatene fra disse studiene foreligger at jeg tror medisinene vil bli tilgjengelig for flere. I dag er det bare de med arvelig høyt kolesterol som kan få de nye medisinene på grunn av de høye kostnadene. Disse medisinene kan per i dag ikke skrives på blå resept, men legen må søke om individuell refusjon i hvert enkelt tilfelle, forteller Bogsrud.