Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken i Norge, og mange har en eller flere risikofaktorer uten å vite om det. Mens menn gjerne har brystsmerter som hovedsymptom på hjertesykdom, har kvinner ofte mer uspesifikke symptomer som verk i rygg, nakke, skulder, ubehag øverst i magen, og/ eller tungpustethet. En hjertesjekk hos Aleris kan avdekke om du har forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom.

 Selve undersøkelsen

- Når pasienten kommer til kontroll prøver vi først å avdekke arvelige faktorer, og spør derfor gjerne om det har vært hjerte- og karsykdommer i familien. Hvis man for eksempel har hatt en far som døde av hjertesykdom i ung alder, kan det være grunn til ekstra årvåkenhet. Vi spør også om en rekke andre forhold, som høyt blodtrykk og kolesterol. Hvis kvinner under svangerskap har hatt høyt blodtrykk bør dette følges opp, da dette øker sjansen for å få det igjen senere i livet. Samtalen vi har med pasienten er en svært viktig del av selve undersøkelsen, forklarer Hjerkinn.
- Etter samtalen fortsetter undersøkelsen med blodtrykksmålinger, ultralyd av hjertet og belastnings-
EKG på sykkel. Avhengig av resultatene vil vi vurdere om videre utredning er nødvendig.

Kvinner rammes senere i livet

-Det er en myte at hjertesykdom bare rammer overvektige eller stressede middelaldrende menn, kvinner rammes like hyppig, men gjerne 10 år senere enn menn. Derfor er det like viktig for kvinner som for menn å ta en undersøkelse dersom familiære forhold eller symptomer tilsier det, avslutter Hjerkinn. Les mer om hjerteundersøkelse ved Aleris her:
aleris.no/hjerte

DETTE ER EN REDAKSJONELL ANNONSE