- Det første symptomet på hjertesykdom kan faktisk være at du føler deg deprimert. Du tilpasser deg kanskje et lavt funksjonsnivå fordi du ikke syns at du orker noe, det kan føre til angst eller at du går inn i en depresjon.

- Og det man kan være klar over er at hjertesviktpasienter generelt ofte har en ganske redusert livskvalitet. Sykdommen er kronisk og sykdommen preges ofte av psykiske plager, sier Lars Gullestad som er professor i kardiologi ved Oslo universitetssykehus.

- Det er gjerne partneren som blir oppmerksom på søvnapné, og det er faktisk så mange som syv til åtte prosent som lider av det i normalbefolkningen, men det som ikke så mange vet er at søvnapné opptrer enda hyppigere hos pasienter som er syke av andre årsaker.

Søvnproblemer er ganske vanlig i befolkningen. I følge søvnapné.no viser stadig flere forskningsresultater at søvnapné har sammenheng med andre alvorlige sykdommer.

Lange og hyppige pustestopp gjør at oksygenmetningen synker i blodet, og hjertet må arbeide hardere. Dette gjør at blodtrykket og stresshormoner øker. Mange vil derfor anbefale at man behandler søvnapné ved samtidig forekommende hjerte- og karlidelser, men dette bør testes i undersøkelser

- Det er gjerne partneren som blir oppmerksom på søvnapné, og det er faktisk så mange som syv til åtte prosent som lider av det i normalbefolkningen, men det som ikke så mange vet er at søvnapné opptrer enda hyppigere hos pasienter som er syke av andre årsaker.

- Hvis man har høyt blodtrykk, hjertesvikt, klaffesykdommer eller hjerterytmeforstyrrelser er det også mer vanlig å lide av søvnapné, forklarer Gullestad.