Svein Granerud, Reddet av hjertestarter. Foto: Privat

Først kom det en kraftig kvalmebølge, og han kjente at han ble dårlig. Så trodde han at han ble bra igjen, før alt ble mørkt. Noen få dager senere ble han vekket opp fra kunstig koma på Rikshospitalet i Oslo. Han hadde overlevd takket være effektiv igangsetting av manuell hjertelungeredning og en hjertestarter.
– De rundt meg var flinke til å sette i gang hjertelungeredning. To trykket og to blåste, og en femtemann ringte 113. Da ambulansen kom, hadde det gått 25 minutter, og etter fem støt med hjertestarteren fikk de hjertet mitt i gang. Så bar det rett til Rikshospitalet med helikopter, der jeg ble lagt i kunstig koma. Da jeg våknet, skjønte jeg at vi har verdens beste helsevesen, sier Svein.
Han er helt klar over at hvis ikke hjertelungeredning hadde blitt satt i gang umiddelbart, kunne det ha gått galt. Og at det var hjertestarteren som fikk pumpa i gang. Dobbeltflaks, kaller han det. Fordi han lever, og i tillegg slapp fra hjertestansen uten hjerneskade. Det ble heller ikke påvist infarkt, kun hjerterytmeforstyrrelser.

Tre gode råd

Kristin Kleiveland, Sykepleier. Foto: Privat

– Tre aspekter er viktige når hjertet stopper. For det første å komme raskt i gang med hjertelungeredning (HLR). For det andre å få varslet raskt og få hjelp. For det tredje å ta hjertestarter i bruk, sier Kristin Kleiveland, akuttsykepleier og førstehjelpsinstruktør.
Kleiveland viser til en undersøkelse i Sverige som viser at sjansen for å overleve er 40 % hvis det startes hjertelungeredning umiddelbart og en hjertestarter kobles til i løpet av de første 5 minutter. Responstid på en ambulanse i Oslo er 15 minutter. Hvis en hjertestarter ikke er tilgjengelig før den ambulansen kommer, er sjansen for å overleve 10 % forutsatt at det er gjort god hjertelungeredning. Hun understreker at det er viktig at hjertestartere er tilgjengelige der det er mange mennesker, som i store bedrifter, kjøpesentre, flyplasser, togstasjoner og idrettsarenaer.