Jo mer du kan om sykdommen din og jo bedre du forstår sykdommen, jo bedre er det. En diabetiker som forstår hvilke mekanismer som gjør at blodsukkeret stiger og synker vil føle at det blir enklere å administrere livet.

- Med hjertesvikt er det litt mer komplisert, siden det ikke er en enkel sykdom, men et syndrom som kan ha en rekke ulike årsaker. Hjertesvikt kan skyldes klaffefeil, hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser eller betennelse i hjertemuskelen. Derfor kan man ikke bare si at en person har hjertesvikt uten å stille det neste spørsmålet: Hva er grunnen til det? sier Kenneth Dickstein som er professor ved Universitetet i Bergen.

Så i motsetning til andre tilstander forstår ofte ikke folk hva hjertesvikt er siden det ikke er en enkelt sykdom som kan måles, men resultatet av et problem som har rammet pasienten.

Eneste sykdommen som øker

Pasienter med hjertesvikt representer nesten 50 prosent av alle akutte innleggelser, og sykehusopphold representerer over 50 prosent av  utgifter i forbindelse med behandling av disse pasientene.

Og i motsetning til nesten alle andre sykdommer, er dette en sykdom der hyppigheten øker samtidig som gjennomsnitts levealder også øker. Det betyr at utfordringene for helsevesenet blir stadig større på dette området, fortsetter professoren.

Hjertets oppgave

Hjertet er en muskel som har fire ulike rom, enveisklaffer og et elektrisk styringssystem som sørger for at kamrene trekker seg sammen på riktig måte. Hjertets oppgave er todelt, den ene er å pumpe blod fra lungene gjennom hovedpulsåren og ut til organene i hele kroppen. Den andre oppgaven er å pumpe blodet som kommer tilbake til hjertet ut i lungene igjen.

- Hvis man får hjertesvikt går det utover sirkulasjonen i kroppen og det vil ikke bli pumpet nok blod ut til musklene ved anstrengelse. I tillegg vil pasientene få problemer med pusten siden hjertet ikke klarer å tømme lungene fort nok. Da blir lungene "våte" og pasienten opplever tungpustethet, forklarer Dickstein.

Behandling

For hjertepasienter er det viktig å vite hva man kan gjøre og hva man bør unngå å gjøre, og det finnes en rekke livsstilanbefalinger:

- Å holde seg i aktivitet er noe av det viktigste, men aktivitetsnivået må tilpasses den enkelte. Ellers er det å ha en sunn livsstil avgjørende. I mange tilfeller kan vi behandle årsaken til hjertesvikt og da kan vi ofte løse hele problemet. Vi kan for eksempel behandle feil med hjerterytmen eller en hjerteklaff, og vi kan gjøre mye for a reduserer sjansene for et hjerteinfarkt, sier Dickstein.

I de tilfellene der legene ikke klarer å behandle årsakene, og livsstilforandringer ikke fører frem, må pasientene få medikamentell behandling, og slik behandling kan være svært effektiv.

I dag har nesten alle sykehus i Norge en hjertesviktpoliklinikk. Der er det hjertesviktsykepleiere, hjertespesialister og gjerne også fysioterapeuter og kliniske ernæringsfysiologer. Med en korrekt diagnose og effektiv behandling kan de fleste pasienter leve et nesten normalt liv.

 

Hjertesvikt, depresjoner og søvnapné

 

De vanligste symptomene ved hjertesvikt er øket tretthet, redusert arbeidskapasitet,og tung pust, men psykiske plager inkludert angst og depresjon og søvnproblemer forekommer også hyppig.

 

- Det første symptomet på hjertesykdom kan faktisk være at du føler deg deprimert. Du tilpasser deg kanskje et lavt funksjonsnivå fordi du ikke syns at du orker noe, det kan føre til angst eller at du går inn i en depresjon. Og det man kan være klar over er at hjertesviktpasienter generelt ofte har en ganske redusert livskvalitet. Sykdommen er kronisk og sykdommen preges ofte av psykiske plager, sier Lars Gullestad som er professor i kardiologi ved Oslo universitetssykehus.

Søvnapné

Søvnproblemer er ganske vanlig i befolkningen. I følge søvnapné.no viser stadig flere forskningsresultater at søvnapné har sammenheng med andre alvorlige sykdommer. Lange og hyppige pustestopp gjør at oksygenmetningen synker i blodet, og hjertet må arbeide hardere. Dette gjør at blodtrykket og stresshormoner øker. Mange vil derfor anbefale at man behandler søvnapné ved samtidig forekommende hjerte- og karlidelser, men dette bør testes i undersøkelser

- Det er gjerne partneren som blir oppmerksom på søvnapné, og det er faktisk så mange som syv til åtte prosent som lider av det i normalbefolkningen, men det som ikke så mange vet er at søvnapné opptrer enda hyppigere hos pasienter som er syke av andre årsaker. Hvis man har høyt blodtrykk, hjertesvikt, klaffesykdommer eller hjerterytmeforstyrrelser er det også mer vanlig å lide av søvnapné, forklarer Gullestad.