Samtale og dialog er viktig for å få greie på mest mulig om hvilke plager de ulike pasientene har.

- Ingen pasienter er helt like og sykdomsforløpene er som regel litt forskjellige. Derfor er det viktig å høre veldig nøye på det som pasientene forteller og følge opp det som pasientene sier med oppfølgingsspørsmål. Dette er viktig for å forstå hele bildet som ofte kan være sammensatt, forteller overlegen.

Enkelte ganger er det også behov for en ganske omfattende diagnostikk for å avdekke hva som er pasientenes virkelige hovedproblem. Det kan være astma, det kan være en lignende sykdom i luftveiene, men det kan også være hjertesykdom eller livsstilssykdom, og enkelte ganger kan disse være vanskelig å skille fra hverandre.

- Derfor måler vi lungefunksjonen til pasientene, vi sjekker om de har allergier, og vi har hele tiden også i bakhodet at enkelte symptomer noen ganger kan skyldes hjertesykdom.

Det som tilsynelatende er astma kan med andre ord være en rekke andre ting.

- Dersom sporene peker i retning av at det er noe galt med luftveiene, så bør man undersøke både de øvre og nedre luftveiene, men også se etter om det er reaksjoner i øynene, eller om pasienten har tegn på eksem, siden allergi også er en viktig del av det totale bildet. Med andre ord er vi ute etter å se hele mennesket og å arbeide veldig nøyaktig for å stille den korrekte diagnosen, sier Lærum.