Pasienter som kommer til Selli Rehabiliteringssenter er ofte rammet av alvorlige sykdommer som kreft, eller ulike hjerte- og lungesykdommer. Daglig leder ved senteret, Jørn Sand, sier at disse menneskene kan ha stor nytte av å delta i en tverrfaglig spesialisert rehabiliteringsprosess.

- I en spesialisert rehabiliteringsprosess får pasientene individuelt tilpasset tilbud som omfatter fysisk aktivitet, medisinlære, kostholdslære og deltakelse i ulike grupper hvor man drøfter ulike problemstillinger knyttet til alvorlige sykdommer. Målet er å oppnå best mulig funksjon fysisk, psykisk, sosialt ut i fra pasientens ønsker og ressurser.
Pasientene må lære seg til å ta riktige og gode valg på egenhånd, noe som vil forbedre livskvaliteten betraktelig. Arbeidet med det tverrfaglige teamet er viktig, men Sand påpeker at samværet med andre pasienter kan være vel så viktig.

- Pasientene gir hverandre veldig god omsorg og støtte, gruppedynamikken er viktig fordi man ser at andre kan ha god livskvalitet tross den sykdommen de er rammet av. Her er det mange som må lære å kjenne kroppen og dens muligheter og begrensinger på nytt. Hvor mye av dagliglivets aktiviteter man mestrer.

I fjor startet senteret med et pilotprosjekt som tegner til å bli en stor suksess. En gruppe pasienter fikk låne med seg en iPad med innlagt treningsapp som er utviklet av senteret i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF.

- Ideen er å videreføre den fysiske rehabiliteringseffekten når pasientene kommer hjem. Fysioterapeutene følger opp via telefon for å motivere, veilede og støtte pasientene til videre treningsinnsats. Så langt ser vi veldig gode resultater hos pilotgruppen. Bruken av treningsappen vil nå bli utvidet til å inkludere også hjerte- og lungesyke, samt kreftpasienter.