- Vi har konsentrert oss om de som står i særlig fare for å utvikle hjerte- og karsykdommer innen ti år. Dette er personer som røyker, er overvektige, inaktive, har høyt blodtrykk, diabetes og eventuelt arvelig disposisjon for hjerte-/karsykdom, sier Dag Elle Rivrud som er overlege ved LHL-klinikkene, Feiring.

Deltakerne i studien rekrutteres gjennom en loddtrekning der halvparten av deltakerne er en kontrollgruppe som følges opp av fastlegen, mens den andre gruppen kommer til et femdagers livsstilskurs på Feiringklinikken. 

Mens deltakerne som er på Feiringklinikken er på det fem dager lange kurset, går legene gjennom eventuell medisinbruk og sjekker om deltakere er optimalt medisinert. Forøvrig blir de kurset i ulike emner som kosthold, vektreduksjon og mosjon. Røykere og snusbrukere deltar på et kurs som skal hjelpe dem å slutte.

- Noen slutter faktisk å røyke allerede når de får beskjed om at de skal på kurset, og hele 79 prosent av de som får hjelp til å slutte hos oss er fortsatt røykfrie etter et år, så dette er gode tall, sier Rivrud.

Undervisningen er både praktisk og teoretisk. De får teoretisk opplæring om kosthold, men er også med på kjøkkenet hvor de lager mat sammen med en kostholdsekspert. Dette samme gjelder fysisk aktivitet hvor de både får teori, men også er med på å trene aktivt under oppholdet.

Studien er først ferdig i 2019, og før alle dataene er analysert finnes det ikke noen skikkelige dokumenterte svar.

- Men tilbakemeldingene fra deltakerne er gode, og kanskje vil det på bakgrunn av de endelige dokumenterte svarene bli etablert livsstilskurs ute i kommunene som følge av dette en eller annen gang, avslutter overlegen.