Av: Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Vi vet mye om gode forebyggende tiltak. Derfor blir det færre som røyker, vi spiser mer frukt og grønt. Og mange trimmer i tillegg. Nye undersøkelser viser at bare litt trim hver dag gir stor helsegevinst. Det er motiverende. Rask gange til bussen er god trim og mye bedre enn ingenting. Alt dette har gitt resultater.

Det er i dag færre som får hjerteinfarkt, og overlevelsen hvis vi får det er blitt mye bedre. Dette viser at folkeopplysning, forebygging og moderne medisin sammen gir fantastiske resultater. Interessen for hjerteinfarkt må nå føres videre til interesse for og prioritering av hjerneslag. Begge sykdommer oppstår  ved skade og sykdom i blodårer og har mange felles årsaksfaktorer. Omtrent 16.000 mennesker får hjerneslag i Norge hvert år.

Sykdommen kommer akutt og kan være alvorlig med høy dødelighet eller varige tap av funksjon i armer, ben og tale. Rask behandling er avgjørende. Det viktigste folk må vite er å ringe 113 ved mistanke om hjerneslag. Vi i LHL prioriterer arbeidet med bedre tilbud og rehabilitering for pasienter med hjerneslag!

Gode nyheter

Denne uka markeres den internasjonale kolsdagen. Kols er en kronisk lungesykdom som gradvis reduserer lungefunksjonen. Tidligere trodde man at sykdom gradvis ble verre og hadde små muligheter for behandling. Heldigvis vet vi nå at slik er det ikke. For de fleste vil enkle forebyggende tiltak, behandling og god rehabilitering stoppe eller forsinke utviklingen. Det er veldig gode nyheter.

Omtrent 100 000 mennesker har diagnosen kols, men vi mener at så mange 300 000 har kols uten å ha fått diagnose. Dermed får de heller ikke behandling for sykdommen.

Gode livsråd er å kutte ut tobakken, arbeide sammen med fastlegen for å finne fram til riktig bruk av gode medisiner og trening. For mange pasienter vil et rehabiliteringsopphold med trening og undervisning i kosthold og livsstilstiltak være minst like viktig som medisiner. LHL tilbyr lungerehabilitering på våre rehabiliteringsinstitusjoner.

Ikke mangel på tilbud

Hjertesykdom, hjerneslag og lungesykdom forandrer tilværelsen. Noen lever godt med følgene av sykdom, andre opplever hverdagen som vanskelig. For alle er det vesentlig med god hjelp fra helsetjenesten. Det handler om alt fra informasjon om sykdommen, veiledning i bruk av medisiner, oppfølging knyttet til livsstilsendringer til utredning på sykehuset når det er nødvendig.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er med på denne veien. Vi har mange tilbud; pasientinformasjon på vår hjemmeside og i brosjyrer, rådgivningstjeneste på nett og telefon, trimtilbud gjennom lokallagene, og rehabiliterings- og behandlingstilbud på våre klinikker, LHL-klinikkene.

Vi er stolte av at våre sykehus Feiring og Glittre får de beste tilbakemeldinger fra pasientene på nasjonale målinger.

Neste skritt

Nå er neste skritt for LHL å bygge et spesialsykehus for hjerte- og lungesykdom på Gardermoen. Vårt nye sykehus skal tilby den beste behandling for pasientene innen våre fagområder. Med plassering på Gardermoen blir vi et sykehus for hele Norge.

Sykdom kan ramme alle, og selv den sunneste av oss kan få hjerteinfarkt, hjerneslag eller kols. Til en viss grad handler det om flaks og uflaks. Samtidig kan vi påvirke egen risiko for å rammes av disse sykdommene.

Gjennom er normalt sunt kosthold som i større grad er plantebasert, gjennom å røre på oss minst en halv time hver dag, slutte med tobakk og redusere alkoholbruken gjør vi valg som kan være med på å forebygge at vi får hjerte- og karsykdommer.