Øystein Telstø, lever med parkinson. Foto: Privat

Øystein Telstø er 67 år gammel i dag. De første tegnene til at noe ikke var som det skulle fikk han for femten år siden.

- Jeg merket det litt i den høyre hånda, og den høyre foten. Jeg satt ved PC’n og jobbet, og merket plutselig at jeg at ikke helt klarte å kontrollere musa. Det var veldig vagt til å begynne med, det kom snikende på meg.

Han tenkte overhodet ikke på Parkinson; det var en sykdom han ikke kjente noe til.

- Denne sykdommen var overhodet ikke galopperende, det gikk flere år etter at jeg kjente de første tegnene, til jeg gikk til legen. Der ble jeg sendt til en MR- undersøkelse, og så videre til en nevrolog. Der gjorde jeg en rekke øvelser med hendene og med beina. Det er det de gjør for å diagnostisere Parkinson, de kan ikke ta noen prøver av blodet og sånn, for å påvise denne sykdommen.

Dopaminmangel

Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ sykdom, som kommer av biokjemiske forandringer i hjernen. Deler i hjernen, som skal regulere hvilke bevegelsessignaler som får lov til å komme fra hjernebarken til muskelnervecellene, er for ’strenge’ i sin regulering, på grunn av bortfall i dopaminproduserende celler.

Lever godt med parkinson

Sykdommen kan ikke kureres, men symptomene kan dempes. Øystein Telstø forteller at han har stunder hvor han ikke kjenner at han har sykdommen i det hele tatt.

- Jeg har en medisinpumpe som gir meg medisinen rett inn i tarmen. Det er en pumpe med en medisinkassett som jeg bytter hver dag, og den gir en bestemt mengde som du regulerer ved behov. Jeg merker det selv, når jeg trenger medisin, da får jeg klassiske Parkinson- symtomer, med skjelvinger blant annet. Hvis jeg får akkurat riktig mengde medisin så er det som å ikke ha noen sykdom i det hele tatt.

Telstø lever godt med sykdommen nå, selv om det var en vond beskjed å få den gangen han fikk diagnosen.

- Det var ikke noe særlig oppmuntrende beskjed å få, akkurat. Men etter hvert så tenkte jeg jo sånn at dette ikke er en sykdom du dør av, det er en sykdom du dør med. Jeg blir litt begrenset av sykdommen, men jeg kan kjøre bil og jobbe, og reise hvor jeg vil, det er bare det at jeg må styre litt med denne medisinen. Hverdagen blir litt forandret, men det er ’not the end of the world’.

- Man tenker jo ikke at man kan få Parkinson, man tenker at man kan få kreft eller hjertetrøbbel, men jeg ser jo nå at det slett ikke er noen uvanlig sykdom.

Fakta om parkinson

  1. Symtomene er som regel diffuse i starten, og man merker ofte symptomer først i den ene halvdelen av kroppen, før det sprer seg til resten. Forløpet begynner gjerne med skjelving, stivhet i kroppen eller dårlig balanse.
  2. Med tiden vil det bli tyngre å utføre bevegelser, som forårsakes av at cellene i kroppen skiller ut stoffet dopamin. Mangelen på dopamin gjør at kroppen blir stiv, og at kroppen kan skjelve selv om man hviler. Hendene blir særlig påvirket av skjelvingen.
  3. Det er vanlig med psykiske symptomer som passivhet, depresjon, søvnmangel og glemsomhet, i tillegg til smerter i ledd, forstoppelse, og plagsom svette.
  4. Sykdommen kan være et resultat av flere faktorer, og kan ha sammenheng med både alder, arvelige faktorer og andre miljøpåvirkninger. Men i de fleste tilfeller finnes det ingen klar årsak.
  5. Det finnes medisiner som kan være med på å lindre symptomene og forsinke sykdomsutviklingen, men det finnes ingen behandling som kan kurere sykdommen.
  6. Etterhvert i sykdomsforløpet blir som regel stemmen også rammet på grunn av den svake muskelstyringen, og det blir vanskeligere for pasienten å få uttrykt sine behov og ønsker.