Av: Thomas Dahl Klyve, fysioterapeut ved MS-senteret Hakadal

Vi vet mer i dag enn for ti år siden, men ikke like mye som vi vet om ti år. Samfunnet og forskningen har endret seg i stor grad og behov for fysioterapi har aldri vært større, fra tidligere hvor fysisk aktivitet var frarådet og unngått til nå hvor fysisk aktivitet er en grunnleggende del av rehabiliteringen. Det eneste MS-pasientene har til felles er de to bokstavene M og S, ellers varierer de fra maratonløpende personer til hjelpetrengende. Det gjør den individuelle tilpassingen og oppfølgingen uhyre viktig. Felles for de alle er at de på mange måter må jobbe som en toppidrettsutøver i forhold til ernæring, hvile, trening, planlegging og mentale forberedelser. Forskjellen er deres arena rundt dem til enhver tid og heter hverdagen.

Viktig å bygge en solid grunnmur

Fysioterapien tar utgangspunkt i symptomene og utfordringene til hver enkelt pasient, hvor hensikten er å finne tiltak rettet mot hverdagens utfordringer. For noen betyr det balanse til å kle på seg en bukse eller stå selvstendig for å pusse tenner. For andre kan det være å takle hverdagen med fatigue, skape trygghet til egen kropp og mestring ved å utforske nye aspekter innenfor bevegelse. Fysioterapeutens oppgave er sammen med pasienten å finne frem til de problemstillingene som for den personen er viktigst å ta tak i og derifra jobbe for det målet. Herunder kommer egentrening og videreføring av tiltakene i andre settinger. Kroppen vår er et enormt samspill av komponenter, og vi er avhengig av at alle delene spiller på lag for å skape hensiktsmessige bevegelser og deltagelse i egen livssituasjon. Dette betyr at hver enkelt pasient må følges opp grundig for å skape en solid grunnmur å bygge videre på.

Alt er bedre enn ingenting

Vi vet i dag at trening og fysisk aktivitet er en svært viktig del av hverdagen. Kroppen vår er ferskvare og den fungerer som en stor miljøstasjon, det som ikke brukes brytes ned og det som stimuleres skaper nye veier og muligheter. Hensikten blir å skape best mulig grunnlag for enkeltindividet til å klare seg i hverdagen, både for den generelle helsegevinsten og med tanke på spesifikke funksjoner og aktiviteter. Som fysioterapeut er det viktig å formidle at alt er bedre enn ingenting, det du trener blir du god på og ta utgangspunkt i der du befinner deg og jobb ut ifra det utgangspunktet.

En viktig bærebjelke

En fysioterapeut er for mange den personen de ser mest til av helsepersonell og dermed skapes det en helt særegen allianse. Mange ganger er det like viktig å lytte til pasienten fremfor å gjøre planlagt behandling. Alle MS-pasienter har et potensial til å øke sin livskvalitet og deltakelse i samfunnet i med på den reisen står fysioterapeuten klar til å hjelpe deg å mestre hverdagens små og store utfordringer. Fysioterapi er en sentral del av tilbudet til den nevrologiske toppidrettsutøveren og vil være en bærebjelke i mange år fremover.