Av: Olav Førde, informasjonsfaglig leder, MS Forbundet

Det er 11000 personer med MS i Norge, og 400 nye får sykdommen hvert år. Forekomsten er økende. Personer med MS lever lenger enn før, men sykdommen blir man ikke kvitt.

Olav Førde, informasjonsfaglig leder, MS Forbundet. Foto: Privat

Det er hjernen og ryggmargen som rammes.  Det kan gi forskjellige symptomer. Noen får dårlig balanse og gangproblemer. Andre får synsforstyrrelser, lammelser og spasmer.

 

Om lag halvparten av MS-pasientene, de som har såkalt attakkpreget sykdom, får medisiner som skal redusere antall attakk og bremse utviklingen av sykdommen. Et attakk er en oppblussing av sykdommen der nye symptomer oppstår eller gamle forverres.

De mest optimistiske nevrologene mener medisinene kan være en årsak til at MS-pasientene i dag lever lenger enn tidligere.

Den andre halvparten, de som har såkalt progressiv sykdom uten tydelige attakker, er det ennå ikke forsket fram bremsemedisiner for.  Et verdensomspennende  arbeid er satt  i gang for å bøte på dette. MS-forbundet i Norge bidrar ved å samle inn penger til forskningen fra lokalforeninger og enkeltmedlemmer.

MS kan også være en usynlig sykdom med symptomer som overveldende trøtthet (fatigue), smerte og kognitive vansker.

MS kan også være en usynlig sykdom med symptomer som overveldende trøtthet (fatigue), smerte og kognitive vansker.

Men tilbake til gutten som går Norge på langs. Han startet ved Lindesnes fyr i april. Nå har han passert polarsirkelen og befinner seg inne i den svenske villmarken med kurs for Finnmark.

Han er sterk og godt trent. En gang i måneden går han innom et sykehus og får påfyll av en medisin som holder sykdommen i sjakk. Han vil vise at alt er mulig, selv med en alvorlig, kronisk sykdom.

MS-forbundet i Norge har 9000 medlemmer. Mange av dem møter sykdommen med en imponerende kampvilje.  Fysisk trening står sentralt. Noen klatrer til topps på Kilimanjaro eller sykler Birken. Andre har som mål å gå de 80 skrittene fram og tilbake til postkassa hver dag.

Det vil ikke forundre oss om det kommer en gutt gående ut på Nordkapp-platået før høsten er omme. Han bærer på mer enn de 35 kiloene ryggsekken veier, men det er det ingen som ser.