Av Olav Førde, informasjonsleder i MS-forbundet.

Han bar med seg alt utstyret selv, 35 kilo på ryggen. Fra fyret helt på sydspissen av Norge, gjennom Setesdalsheiene, over Hardangervidda og inn i Jotunheimen. Ned til Geiranger og hjembygda Årset, inn i Sunndalsfjellene, over Børgefjell og Svartisen og inn i den svenske villmarken, Sarek.

Så videre langs Karasjokka gjennom Finnmark og ut på Nordkapp-platået. Her kunne han endelig vrenge av seg sekken med vind og snø piskende fra nord nesten seks måneder etter at turen startet. Imponerende, ja, men dette har folk gjort før. Det spesielle med Steinar er at han bærer med seg mer enn en tung oppakning. Han har multippel sklerose.

Et nasjonalt tilbud

Det er hjernen og ryggmargen som rammes. Det kan gi vidt forskjellige symptomer i sterkt varierende grad. Noen får dårlig balanse og gangproblemer. Andre får synsforstyrrelser, lammelser og spasmer.

Steinar kan ikke riste av seg sin MS på Nordkapp. Den blir med ned igjen til Oslo og vil være der livet ut. Skjønt, det er det ikke alle som er enig i. Noen mener at autolog (egne celler) stamcelletransplantasjon kan kurere MS. Flere norske MS-pasienter har reist til utlandet, betalt for behandlingen selv, og blitt så bra at de er tilbake i full jobb.

Nå ønsker nevrologene og hematologene på Haukeland universitetssykehus å få i stand et nasjonalt tilbud som kan omfatte 25 pasienter per år. Behandling og forskning på metoden vil gå hånd i hånd.

Det var et følelsesladet øyeblikk som ennå ikke har sluppet taket. Kanskje det aldri vil! - Steinar Årset

Gode data

Andre nevrologer har større tro på de nyeste bremsemedisinene som legemiddelindustrien har forsket fram. Ferske studieresultater viser gode tall. En toneangivende norsk nevrolog uttaler om en av de nyeste bremsemedisinene: «Jeg har aldri før sett så gode data for en MS-medisin!»

MS-forbundet mener at forskning og utvikling langs begge spor vil gi best uttelling. Vi sier ja, takk - begge deler! Akkurat nå arbeider vi for at ekspertene på Haukeland får midler til sitt prosjekt om stamcelletransplantasjon ved MS. De trenger 20 millioner per år over fem år for å etablere et nasjonalt tilbud.

Håper på en kur

Samtidig samler vi inn penger til lovende internasjonal forskning på progressiv MS. I disse dager kommer det meldinger om et mulig gjennombrudd ved denne typen MS. Alle venter og håper på en kur. For Steinar Årset og de 11 000 andre med MS i Norge spiller det liten rolle hvor gjennombruddet kommer - bare det kommer.

Steinar ønsker å inspirere andre med MS til å hente styrke gjennom fysisk aktivitet og naturglede. Da han sto i blåsten på Nordkapp ved reisens slutt, løyet vinden en kort stund og solen brøt gjennom. Steinar skriver på sin hjemmeside: Det var et følelsesladet øyeblikk som ennå ikke har sluppet taket. Kanskje det aldri vil!