Har du noen gang blitt overveldet av følelser og minner når du hører en sang du har hørt før? Musikkens funksjon er individuell og brukes gjerne til hverdagslige gjøremål, bearbeidelse av sorg, dans eller moro. Musikk regulerer følelser og energi. Slik er det også for personer med Huntingtons sykdom (HS). Ved sykdommens utvikling opplever pasienter med HS tap av relasjoner, språk, kroppslige og sosiale ferdigheter.

- Dette går utover livskvaliteten, sier musikkterapeut Simen Krogstie Lagesen ved Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) Grefsenlia.

Han har lang erfaring fra arbeid med personer med HS langt ut i sykdomsforløpet.

Opplevelse av mestring 

Det overordnede målet med behandling av HS er livskvalitet. Musikkterapi er systematisk bruk av musikk for å oppnå bedre helse. Når man spiller, synger eller hører en kjent sang, kommuniserer man med med hverandre. Dette kan bidra til å dempe angst og depresjon, samt gi opplevelse av mestring.

- Som musikkterapeut er man opptatt av det pasientene fortsatt får til, sier han.

Trenger ikke å snakke

Kommunikasjon er vanskelig mellom personer med HS og de rundt dem. Musikkterapi er basert på ikke-verbal kommunikasjon.

- Musikk er en annen form for kommunikasjon enn snakking, så det verbale språket blir ikke en hindring i kommunikasjonen på samme måte som tale, sier Krogstie Lagesen.

Å kommunisere og uttrykke seg er sentralt i det sosiale menneskets opplevelse av livskvalitet.

- «Kari» snakket ikke da hun begynte i musikkterapi, nå synger hun hver dag. Dette tenker jeg har å gjøre med å bruke pasientens ressurser og hva musikk setter i gang, sier Krogstie Lagesen .

I musikk er man sammen deltakere i musikalsk aktivitet og det er rom for å uttrykke seg overfor andre. Dette er en del av gleden ved livet i alle sosiale lag.

- I så måte bidrar musikkterapi til å gi opplevelse av å få det beste ut av resten av livet med en alvorlig sykdom som HS, sier han.

Forskning på HS og MT er lovende, derfor skulle han ønske at flere personer med HS fikk deltatt i musikkterapi.