Av: Monica Drottning-Rønne, Forsker og Nevrolog, OsloMed Migreneklinikk

For å mestre fare og sykdom søker vi forutsigbarhet og kontroll. Legen gir diagnose, kunnskap og en behandlingsplan. Du har migrene, anfallet ditt skal behandles med nesespray straks du kjenner hodepine. Rødvin og sult gir anfall.

Farlige eller ufarlige impulser

Hjernen mottar impulser fra kroppen, sorterer dem som «farlige» eller «ufarlige». Kroppen gjøres klar til en gitt handling. Smerte: farlig: flukt og kamp. Gjentas et handlingsmønster ofte bruker vi det lettere. Det kan trigges eller hindres ved å kobles til et signal. Hvert valg krever energi. Er du utmattet sparer du energi ved å lage dagsplaner som toppidrettsutøverens treningsdagbok med faste oppgaver til faste tider. Hver oppgave skal ligge under det nivå som trigger lidelsen og så øker man med så lite at hjernen «tror» det er det samme. Hvis du unngår aktiviteten helt, tåler du stadig mindre, fordi hjernen definerer et nytt normalnivå og reagerer på impulser du tålte før.

Få hjernen med på laget

Hjernen har rytmer. Elektriske signaler følges av en hvilepause. Hjernen har en grunnrytme når vi gjør ingenting, slapper av og føler oss trygge. Da dusjes den med behagelige stoffer. For å få hjernen på lag må det være en balanse mellom aktivitet og den gode hvile hver eneste dag.

Heldigvis har vi prefronal cortex – et område foran i hjernen som kan dirigerer oppmerksomhet, om nødvendig all oppmerksomhet til noe og vekk fra noe annet. Musikk, konkurranse som tar all oppmerksomhet «blokkerer» smerteimpulser. Øv deg på det som gir gode følelser, trygghet og kontroll. Definer din verden så du kan samle på successer og hente dem frem når du strever. Alt for mange smertepasienter øver på smerte og samler på nederlag. Sov godt, da renser hjernen seg og løser problemer.