Barn med migrene

Det finnes to migrenebarn i hver klasse på barneskolen. «Hvem er de», spør elevene. De er barna som plutselig må gå av fotballbanen eller sette seg i gymtimen. De er barna som ikke har fått sin migrenediagnose og migrenemedisin. Senere, når skoleungdom med migrene har økt med mange hundre prosent i tiende klasse, og de faller ut av skolen med migreneanfall mange dager i uken, kommer vi ikke i mål med å behandle anfallene med medisin alene. Og flere leger enn pasienter ser ikke det opplagte – de har flere hodepiner! På migreneklinikken har pasientene våre opptil fire forskjellige hodepiner som skal behandles forskjellig, men alle behandles som migrene.

Behov for tilrettelegging

Lær dere firer-banden – migrene, cervikogen hodepine, tensjonstype hodepine og medikamentrelatert hodepine. Bare migreneanfallet skal behandles med migrenemedisin. Den viktigste behandlingen for at de fleste dager skal være hodepinefri, blir å stille diagnose og angripe triggerne, alle på S. De klassiske S-ene: søvn, sukker, sult, stress. Og alle de nye S-ene: skjelett, skjerm, struktur, skole, skulk, sofa, selvbilde, skam, suksess. Kontroll på hodepine er en ryddejobb hvor pasienten og behandlerne jobber sammen og hvor samfunnet må tilrettelegge langt bedre enn i dag. Man skal samle på suksesser, ikke nederlag!