– Migrene er en hjerneorganisk anfallslidelse som rammer mer enn en halv million nordmenn, sier Anne Christine Poole. Hun er allmennlege, hodepinespesialist ved Sandvika Nevrosenter og leder for Norsk hodepineselskap.

– Symptomene kan ikke sammenlignes med vanlig spenningshodepine. Under et sterkt migreneanfall er det helt umulig å komme ut av sengen og langt mindre å komme seg på jobb eller skole, sier Poole, som selv er rammet av sykdommen.

Hun forteller at anfallene gjerne går gjennom flere faser som kan innebære både synsforstyrrelser, sterk hodepine, nakkesmerter, kvalme, nedstemthet og utmattelse.

 – Man får gjerne et forvarsel der man blir stiv i nakken, irritabel og trøtt. Deretter får enkelte synsforstyrrelser, mens andre går rett over i moderat eller sterk hodepine som ofte sitter på den ene siden av hodet og kan skifte side under anfallet. Smerten kan være jevn eller dunke og forverre seg ved bevegelse, og de aller fleste bli kvalme og var for lys og lyder, sier hodepinespesialisten.

Sykdommen varierer fra person til person, og mens noen har anfall et par ganger i året, blir andre rammet flere ganger i uken.

– Et anfall hos voksne varer ubehandlet eller feilbehandlet i alt fra fire timer til tre døgn, og det er klart at hvis du da har anfall hver uke så vil det påvirke både utdanning, arbeidsliv og familieliv, sier Poole.

Barn med hodepine

Migrene er en arvelig sykdom, og når en eller begge foreldre har sykdommen er sjansen stor for at barnet også vil bli rammet. Anne Christine Poole er opptatt av at barn med migrene får diagnosen tidlig, slik at man kan sette i gang med behandling, og tilrettelegge og tilpasse hverdagen så fort som mulig.

– Man kan ha migrene helt fra spedbarnsalder, men det er gjerne først i skolealder at man klarer å stille diagnosen.

Hun er tydelig på at barn skal tas på alvor og utredes slik som voksne når de kommer til legen med vondt i hodet.

– Cirka en av tjue barn lider av migrene. Det vil si at det går minst ett barn i hver klasse med migrene. Blant små barn er gutter litt oftere rammet enn jenter, men i puberteten øker andelen jenter som får migrene i takt med hormonene.

Poole forteller at barn ofte har kortere anfall som ofte sitter i hele hodet og ikke kun på den ene siden.

– Mange voksne ser derfor ikke signalene. Barn kan for eksempel være nødt til gå hjem fra skolen på grunn av hodepine, men være i fin form til å gå i bursdag på kvelden.

Viktig å søke hjelp

Ifølge Anne Christine Poole kan man med riktige medisiner og gode rutiner leve et tilnærmet normalt og godt liv med migrene. Men mange venter lenge med å søke hjelp, og det gjør sykdommen vanskeligere å behandle. 

– Hvis man ikke får behandling kan sykdommen etter hvert bli kronisk, og man kan komme inn i en syklus med hyppige anfall som er vanskelig å komme ut av igjen. Man må stå på krava hvis man har migrene, får man ikke hjelp hos fastlegen så må man be om å bli henvist videre i systemet, sier Anne Christine Poole.