- Når et menneske pådrar seg en skade i hjernen, vil man erverve en skade som er vedvarende, omfattende og som vil forbli der, forklarer fysioterapeut Sandvik.

- Skadeomfanget og skadestedet vil ha stor betydning for utfallet. Det er også viktig å huske på, både for pasienter og pårørende, at behovene vil være svært forskjellig fra pasient til pasient. Dette vil påvirke hvilke faggrupper som trengs minst og mest. Noen pasienter kan trenge språktrening med logoped, mens andre trenger ergo- og fysioterapi for å redusere lammelser og bedre funksjonen i hverdagen, utdyper Sandvik.

- Rehabilitering av slagpasienter er en sammensatt problematikk.

- Veldig sjelden er det bare lammelser som er utfallet. Andre konsekvenser er også fremtredende, for eksempel kan man bli fort sliten, ha problemer med å komme i gang, eller man kan oppleve svekket oppmerksomhet og hukommelse. Derfor er et tverrfaglig fokus viktig for disse pasientene.

- Når man jobber tverrfaglig sitter man gjerne i større grupper og jobber tett om denne pasienten. På denne måten kan man raskt utveksle informasjon om pasienten, forklarer Sandvik. 

- Pårørende er også sentrale i rehabiliteringen, og bør involveres. Både for at de skal ha en forståelse av skaden og hva skaden kan medføre. Hjerneslag kan arte seg på mange forskjellige måter, og alle slagpasienter er ulike, mener fysioterapeuten.

- Det er behov for langsiktige perspektiv i rehabilitering. Slikt er ikke gjort på to uker. Skaden er der og blir der. Det handler om å komme tilbake i hverdagen og ta livet tilbake. Derfor skal den enkelte slagpasient bestemme hvilken retning rehabiliteringen skal gå, avslutter Sandvik.