Kristin Modalsli Sand er turnuslege på sykehuset i Flekkefjord. I mars forsvarte hun en doktorgrad der hun har sett på sammenhengen mellom hjerneslag og synsproblemer.

– Synsproblemer rammer rundt 70 prosent av alle slagpasienter, og dette er ikke alle klar over, forteller hun.

Sand mener at flere slagrammede bør få tilbud om å gå til synspedagog, og ønsker mer oppmerksomhet rundt temaet.

– Dersom man har lammelser eller talevansker får man henvisning til spesialist ganske raskt. Synsproblemer oppdages ikke alltid med en gang, verken av lege eller pasient. Når det først oppdages, er opptreningstilbudet svært begrenset, forteller legen.

Kan gi nakkeplager

De fleste som får synsproblemer etter hjerneslag opplever dobbeltsyn eller synsfeltutfall.

– Dersom man får problemer med samsynet kan man miste evnen til å lese og orientere seg, forteller Sand.

Synsfeltutfall betyr at deler av synsfeltet blir borte.

– Ofte merker man ikke at det er deler man ikke ser. Kroppen prøver å kompensere, og man snur hodet i en stilling der man ser, sier hun.

Legen forteller at mange oppsøker lege med spenningshodepine og nakkeproblemer uten å vite at dette kan komme av synsplager.

Synstrening gir god effekt

Særlig personer med dobbeltsyn har god effekt av trening hos synspedagog.  

– Øyemuskelen kan trenes opp som alle andre muskler. Med korte og effektive treningsprogram blir de fleste mye bedre eller helt bra, forteller legen.

Selv om man ikke får igjen tapt synsfelt, er det viktig at pasienten lærer seg å bruke synet igjen på best mulig måte.

– Pasientene må lære seg å lete med øynene, og ikke ved å snu hodet. På den måten unngår de hodepine og nakkesmerter, og vil få et bedre liv, forteller Sand.