– Med nye hjelpemidler og metoder har jeg lært meg å bruke det synet jeg har, sier Mette Sørli. Hun ble rammet av en alvorlig hjerneblødning for ti år siden, som ga henne synsutfall til venstre på begge øynene. Synstrening var ikke en del av rehabiliteringen, men seks år etter slaget kom hun tilfeldigvis over et tilbud på Hurdal syns- og mestringssenter for personer med synsproblemer etter hjerneslag. Nå har hun har vært til behandling flere ganger, og synes livet er totalt forandret.

– Jeg har fått så mye høyere livskvalitet. Tidligere hadde jeg problemer med å ferdes ute, det var vanskelig å lage mat, tungt å lese og ikke minst krevende i arbeidslivet. Jeg kan fortsatt ikke se til venstre, men jeg har lært meg å bruke det synet jeg har igjen på en ny måte, slik at jeg ikke blir så sliten som tidligere. Og så slår jeg meg ikke så mye, det er rett og slett tryggere å være meg.

Ønsker bedre behandlingstilbud

Kristin Modalsli Sand er lege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord,

og har skrevet en doktorgrad om sammenhengen mellom hjerneslag og synsproblemer. Hun mener flere slagrammede bør få tilbud om å gå til synspedagog.

– Dersom man har lammelser eller talevansker får man henvisning til spesialist ganske raskt. Synsproblemer oppdages ikke alltid med en gang, verken av lege eller pasient. Når det først oppdages, er opptreningstilbudet svært begrenset, forteller legen.

Ifølge Sand er det viktig at slagrammede lærer seg å bruke synet igjen på best mulig måte.

– De må lære seg å lete med øynene, og ikke ved å snu hodet. På den måten unngår de hodepine og nakkesmerter, og vil få et bedre liv.