Av: Rolf J. Ledal, nestleder Hjernesvulstforeningen

Fra dagligspråket kjenner vi alle mange forskjellige kreftformers navn, lungekreft, prostatakreft, brystkreft og livmorhalskreft for å nevne noen. Vi snakker derimot ikke om hjernekreft. Hjernekreft som begrep er så lite vanlig at min tekstbehandler konsekvent markerer dette ordet med en rød bølge, det er ikke til å kjenne igjen i ordlisten.

Rolf J. Ledal, nestleder i Hjernesvulstforeningen. Foto: Thomas Etholm

Hjernesvulst er derimot et begrep som hverken gir en rød bølge eller får folk til å stoppe opp og tenke om de hørte rett. Det er ca 10  000 mennesker som lever med hjernesvulst i Norge, og hvert år oppdages ca 1 000 nye tilfeller. Med det nye pakkeforløpet har nå primærhelsetjenesten, altså fastlegene, og spesialisthelsetjenesten, sykehusene, en oppskrift som de skal følge for å sikre at pasienter hvor det er mistanke om hjernesvulst blir undersøkt og behandlet på best mulig måte.

Pakkeforløpet er altså en avansert kokebok med oppskrifter, akkurat som den gamle kokeboken fra skolekjøkkenet, bare at her er det ikke boller, brød og blandaball som er beskrevet, men langt alvorligere ting som kanskje skal opereres vekk, bestråles eller forgiftes vekk med kjemoterapi. I pakkeforløpet som ble innført 1. september i år, skilles det mellom godartede og maligne.

Kort sagt, godartede er plagsomme, men de tar ikke livet av deg. De maligne er de farlige som må behandles med krevende og tidvis farlige behandlinger som er tøffe for kroppen, men nødvendige for å overleve. Av de maligne hjernesvulstene er det ca 250 som er lavgradige og cirka 60-70 som er høygradige. Jo høyere grad, jo farligere og mer aggressive er de.

I pakkeforløpet skjer det en utsiling etter hvert som undersøkelsene avdekker hvilken type hjernesvulst det er snakk om, og de godartede svulstene medfører at pakkeforløpet ender raskt. De maligne hjernesvulstene følges videre gjennom pakkeforløpet og forskjellige utredninger og behandlinger gjennomføres. De maligne gis således status som hjernekreft og omfattes av pakkeforløpet i sin helhet, mens de godartede hjernesvulstene siles ut tidligere.

Fra Hjernesvulstforeningen har vår leder, Pål Kjeldsen, deltatt som brukerrepresentant i prosjektgruppen for pakkeforløpet. Følger du lenken under, så kommer du til Helsedirektoratets publikasjon som beskriver pakkeforløpet.

Neste blogginnlegg vil ta seg for stråleterapi og blir publisert om en uke.