Muligheten for å overleve hjernesvulst og til å leve et godt liv i etterkant av gjennomført behandling blir stadig bedre. Dette har sin bakgrunn i den aldri hvilende kreftforskningen.

– Det er viktig for oss å gi støtte til de forskerne som leverer best, noe som igjen fører til at de beste miljøene får blomstre og utvikle seg.

– Vi er heldige her til lands, for vi har mange forskningsmiljøer i verdensklasse, sier leder i Hjernesvulstforeningen, Pål Kjeldsen.

Og pasientforeningen for de hjernesvulstrammede er i aller høyeste grad bidragsytende i finansieringen av arbeidet som gjennomføres på forskningsfeltet.

– Det er viktig for oss å gi støtte til de forskerne som leverer best, noe som igjen fører til at de beste miljøene får blomstre og utvikle seg. Dette er viktig for effektiv utvikling av bedre diagnostikk, behandling og oppfølging av hjernesvulstpasienter, fortsetter Kjeldsen.

Mye forskning

Foreningen bidrar i sakens anledning med økonomiske midler til et forskningsprosjekt ledet av fagansvarlig overlege Petter Brandal ved Oslo Universitetssykehus. Man søker i det aktuelle prosjektet å behandle glioblastompasienter med et antivirale medikamenter, i tillegg til at standard behandling gjennomføres.

– Skal man lykkes med å skape bedrede forhold for denne svært vanskeligstilte pasientgruppen som er rammet av hjernesvulst, ja, da må alle bidra.

– Det kan tyde på at dette medikamentet kan ha en særdeles positiv effekt når pasientene blir det til del, og da med resultat av en mye lengre forventet gjennomsnittlig levetid for de rammede av glioblastomsvulster enn det som til nå blir erfart, opplyser Kjeldsen og fortsetter:

– Det er viktig for oss i Hjernesvulstforeningen å få bidra overfor forskningsprosjekter som kommer pasientgruppen til del, og vi har store forventninger til prosjektets resultater.

Hele 300 000 kroner er bevilget av Hjernesvulstforeningen til dette prosjektet, og ved foreningens årsmøte i april ble midlene overrakt prosjektets leder.

– Det er for oss i foreningen en glede å få bidra inn mot legenes fantastisk gode arbeid. Og skal man lykkes med å skape bedrede forhold for denne svært vanskeligstilte pasientgruppen som er rammet av hjernesvulst, ja, da må alle bidra, avslutter den entusiastiske lederen av Hjernesvulstforeningen.