FAKTA

Det er tre hovedformål med Hjerneåret:

1. Folkeopplysning om hvordan man best tar vare på hjernen og forebygger hjernesykdommer.

2. Å forbedre omsorg og behandling for de som lider av hjernesykdommer.

3. Å styrke forskning og utvikling innen fagfeltet hjernesykdommer.

 

Åpningen av det norske Hjerneåret foregikk i Aulaen ved Universitetet i Oslo 19. februar. Nå er arrangementene rundt om i landet i gang. Sist uke var det en rekke publikumsmøter med fokus på Hjernen i flere norske byer. Denne uken arrangeres Nevrodagene i Oslo - den store nasjonale kongressen for nevrologi. Videre utover i året vil det være mange arrangement rundt om i landet, blant annet foredrag og debatter på litteraturhusene, på sykehusene i flere av landets byer.

Norsk nevroforskning

Hjernen er den mest komplekse strukturen vi kjenner i universet. Den veier en drøy kilo, inneholder 100 milliarder nerveceller og finnes mellom ørene våre.

Anne Hege Aamodt, leder i Norsk nevrologisk forening. Foto: Ola Morten Rygh

Hjernen er imponerende, overraskende, vanskelig å forstå og i stadig utvikling. Alt man opplever, setter fysiske spor i hjernen. Hjernen forandrer seg gjennom hele livet, den påvirkes av livet vi lever.

Sykdom i hjerne, ryggmarg og nerver rammer en av tre nordmenn i alle aldre. Disse sykdommene er viktigste årsak til sykelighet i den vestlige verden og koster samfunnet like mye som hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes til sammen. Mange av sykdommene kan forebygges. I Europa og USA satses det nå rekordstore midler på nevroforskning. Norsk nevroforskning er i verdenstoppen, slik Nobelprisen til May Britt og Edvard Moser viste, men norsk nevroforskning har små ressurser. En større satsning på å forstå nervesystemets sykdommer vil gi resultater til beste for oss alle.

Fokus på hjernesykdommer

Det er 20 år siden forrige gang Hjerneåret ble arrangert i Norge, og vi satser nå på like sterk oppslutning og markering som i 1995. Denne gangen arrangeres Hjerneåret i samarbeid mellom Norsk nevrologisk forening, Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network. Til sammen representerer disse organisasjonene et stort nettverk av aktører innen nevrologi, nevrokirurgi, psykiatri, basal og klinisk hjerneforskning, så vel som pasient- og brukerorganisasjoner og selskaper innen farmakologi og bioteknologi. Vi utgjør et stort nettverk av pasienter, leger, forskere og industriaktører, som alle jobber sammen for å øke oppmerksomheten omkring hjernesykdommer.

Hjerneåret er viktig fordi det setter fokus på hjernesykdommer som rammer så mange av oss. Sykdommer i nervesystemet kan forebygges, men da trengs det målrettet satsning. Hjerneåret kan bidra til at det satses sterkere på forebygging av og forskning på hjernesykdommer. Dette kan bidra til at flere unngår å bli rammet av hjernesykdommer og at de som har hjernesykdommer får bedre behandling.

For mer informasjon og lese mer om programmet på hjerneåret.no