Mange sykehusavdelinger, bruker- og pasient-organisasjoner, faglige foreninger og forskningsnettverk har markert Hjerneåret 2015 på ulike måter over hele landet.

Åpningsarrangementet ble holdt 19.2.15 i aulaen i Oslo med innlegg fra blant andre statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet og en rekke nasjonale og internasjonale helseledere, fagpersoner og representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner. Det ble starten på en lang rekke med over 60 Hjerneårsarrangementer i ulike kanter av Norge gjennom 2015. Eksempelvis nevnes

Hjernerådet fikk også for første gang en post på statsbudsjettet, som benyttes til å ansette Hjernerådets første daglige leder.

Hjerneårsarrangement under Bjørnsonfestivalen i Molde, på Litteraturhuset i Bergen, flere store møter i Oslo om blant annet litteratur og hjernen, musikk og hjernen samt smak og hjernen. Det ble også arrangert flere nasjonale fagmøter som en del av Hjerneårs-markeringen, blant annet det første nasjonale møtet om kateterbasert behandling ved akutt hjerneinfarkt og en rekke møter ved det norske vitenskapsakademiet.

I Nordland ble Hjerneåret markert blant annet som ledd i en informasjonskampanje om hjerneslag. Det har vært solid markering i media i både aviser, tv og radio, og det er utgitt populærvitenskapelig bok om hjernen i løpet av året.

Høsten 2015 ble behovet for økt satsning på hjernehelse i Norge også satt i fokus gjennom Hjernerådets aksjon «Med hjerte for hjernen», som hadde over en million visninger på sin Facebook-side i løpet oktober-desember. Ved avslutningsarrangementet 2.12.15 annonserte statssekretær Erlandsen for en fullsatt aula at det skal utarbeides en statusrapport for nevrofeltet i 2016. En enstemmig Helse- og omsorgskomite kommenterte til statsbudsjettet at det må arbeides med en plan for Hjernehelse i Norge.

Hjernerådet fikk også for første gang en post på statsbudsjettet, som benyttes til å ansette Hjernerådets første daglige leder.

Høsten 2015 ble behovet for økt satsning på hjernehelse i Norge også satt i fokus gjennom Hjernerådets aksjon «Med hjerte for hjernen».

Hjerneåret 2015 har resultert i økt interesse og kunnskap om nevrologiske sykdommer. Det faktum at en av tre av oss rammes av sykdom relatert til nervesystemet i løpet av livet, og at feltet krever en tredjedel av helsebudsjettet, har vekket oppmerksomhet. Vi er i ferd med å oppnå politisk forståelse for at det må satses mer på hjernehelse i Norge. Vi vil følge med i arbeidet med den varslede statusrapporten, og arbeide aktivt for at det utvikles en overordnet plan for hjernehelse i Norge.