FØRSTEHJELP VED KRAMPEANFALL

1.

Vær rolig. Anfallet gir ikke smerter og går oftest over av seg selv i løpet av 2-3 minutter.

2.

Sørg for at vedkommende ligger mest mulig bekvemt, samtidig som du beskytter hodet mot støt.

3.

Stikk ikke noe mellom tennene – det kan gi tannskader, gi heller ikke drikke.

4.

Forsøk ikke å stanse krampene eller å ”gjenopplive” vedkommende. La personen være i fred til anfallet har gått over av seg selv. Når krampene har gitt seg, er det viktig å sørge for frie luftveier, og evt. legge vedkommende over på siden i stabilt sideleie.

5.

Legehjelp eller sykehusinnleggelse er bare nødvendig hvis vedkommende er skadet eller anfallet er langvarig – eller dersom det kommer flere anfall i serie uten oppvåkning mellom anfallene.

FØRSTEHJELP VED FOKALE ANFALL

• vær rolig, sørg for at personen ikke skader seg selv,

• bli ved personen til han har gjenvunnet full bevissthet og klarer seg selv

Heidi og tvillingsøsteren Hege har vært plaget av epilepsi helt siden tidlig skolealder.

- Epilepsi kommer jo i mange varianter og da jeg var liten fikk jeg anfall der det bare virket som om jeg var fjern. Anfallene kunne gjerne komme fire til fem ganger om dagen, men jeg syns ikke at det var spesielt plagsomt da jeg var barn, forteller Heidi.

Som barn fikk Heidi medikamentell behandling og etter at hun hadde vært symptomfri i over tre år trodde legene at hun hadde vokst epilepsien av seg og derfor sluttet hun med medisiner.

- Men da kom symptomene raskt tilbake og jeg begynte på medisiner igjen omtrent da jeg ble 20 år. Da kom også anfallene mye oftere enn før. Det kom flere typer og mye mer dramatiske anfall der jeg kunne falle om, få sterke kramper og nedsatt bevissthet.

Medisiner med mange bivirkninger

Selv om medisiner kan ha effekt på epilepsien, så er det også mange av dem som gir bivirkninger. Noen kan føre til vektøkning, andre til vektreduksjon. Enkelte medisiner kan enkelte ganger gi motsatt effekt og faktisk føre til flere anfall.

- Jeg måtte stadig bytte medisiner og trappe opp og trappe ned. Da jeg var 20 fikk jeg vårt første barn, det neste kom da jeg var 24 og det siste da jeg var 26. I den perioden var det vanskelig å få anfallskontroll med lite søvn som småbarnsmor og medisiner som ikke fungerte optimalt. Jeg ble vanvittig syk, fikk bare flere og flere anfall og til slutt kuttet jeg ut medisinene fordi jeg ikke fungerte i dagliglivet lenger, forteller hun.

Ble ufør

Utviklingen ble veldig dramatisk og Heidi opplevde til slutt å bli hentet med ambulanse et par ganger hver uke. Det endte med at hun ble ufør i fem år.

- Jeg hadde ikke fullført videregående skole, men fikk tatt opp noen fag som 30-åring mens jeg var ufør, selv om situasjonen min fortsatt var dramatisk.

Men våren 2001 tok nevrologen affære og mente at Heidi skulle prøve en vagusstimulator som siste utvei siden medikamentell behandling ikke så ut til å hjelpe. En vagusstimulator er et instrument som ligner en pacemaker. Den plasseres på brystet og sender elektroniske signaler til hjernen via vagusnerven i halsen.

- Samme året som jeg fikk vagusstimulatoren startet jeg på universitetet, nærmest som et eksperiment for å se hvor mye jeg orket.

Vagusstimulatoren endret livet

Etter at de fikk finjustert vagusstimulatoren forandret hele livet til Heidi seg.

- Nå gikk studiene veldig bra og i 2005 fikk jeg en mastergrad og startet i full jobb. Livet jeg hadde hatt uten vagusstimulator gjorde at jeg var ufør. Livet jeg fikk etter å ha fått vagusstimulatoren gjorde at jeg kunne jobbe full tid og være velfungerende i arbeidslivet, avslutter Heidi.

Hun fikk doktorgraden sin i 2012 og nylig ble hun professor i flerkulturell pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

  • 400 000 nordmenn vil oppleve et enkeltstående anfall i løpet av livet
  • 45 000 har diagnosen epilepsi
  • 70 % vil få god kontroll på anfallene sine med behandling, mange mister igjen diagnosen
  • 15 000 (30 %) har en vanskelig behandlingsbar epilepsi
  • Det finnes mange forskjellige anfall, kun 30 % har krampeanfallene som er mest kjent.
  • Blinkende lys utløser bare anfall hos 5 %
  • Hvert år får 2500 epilepsidiagnosen