- Jeg er 90 prosent fysisk handikappet og har ikke verbalt språk, men hodet mitt er i orden. Jeg har fullført videregående skole og har selv lært meg det meste når det gjelder data. Jeg kommuniserer med en bokstavtavle eller pc, skriver Ronny Størseth.

Styrer egen hverdag

Ronny bodde hjemme hos sin mor til han var 30 år gammel. Da fikk han innvilget leilighet og 24 timers BPA i Trondheim. BPA er en ordning der mennesker med nedsatt funksjonsevne selv styrer sin egen hverdag. Gjennom personlige assistenter får den enkelte stor grad av frihet og selvbestemmelse.

- Dette var en stor omveltning men jeg syntes det var veldig godt å bo for meg selv, og få hjelp til mine behov.

Ronny hadde i flere år vært på sommerleir på Tjøme og han hadde et ønske om å flytte sørover. I 2006 bestemte Ronny seg for å flytte, og med hjelp av sin mor og stefar fikk han leilighet i Stokke. Han fikk da med seg 24 timers BPA.

Ble fratatt BPA

- I 2010 vedtok Stokke kommune at de skulle overta arbeidsgiveransvaret av BPA ordningen selv. Det tok ikke lang tid før de tok i fra meg BPA og erstattet ordningen med kommunale tjenester. Da ble livet mitt snudd på hodet. Plutselig bestemte jeg ingenting selv. Jeg fikk regler om når jeg skulle legge meg, stå opp, spise, hva jeg skulle gjøre osv. Dette medførte at jeg ble innesluttet og delvis deprimert. Min mor måtte stille opp på flere møter for å rette opp ting, men jeg følte ikke at ting bedret seg.

I 2014 kontaktet Ronnys mor forskjellige leverandører for å undersøke om det var muligheter for at han kunne flytte til en plass hvor han kunne få BPA igjen.

Total endring

- Sommeren 2014 skjedde noe som jeg anser som et mirakel, jeg fikk telefon fra HAV ved Ronny Dahlstrøm som ville komme til meg for å snakke med meg. Deretter fikk jeg beskjed om at de hadde et hus som var tilrettelagt for funksjonshemmede, hvis jeg ønsket kunne jeg få muligheten til å flytte til Søndre Nordstrand der HAV hadde et nystartet prosjekt som var en bolig som var til rettelagte for rullestolbrukere. Huset ble pusset opp, og i januar 2015 flyttet jeg inn.

- Etter det har livet mitt endret seg totalt. HAV har fått på plass flinke assistenter, som er her for meg, og jeg får igjen bestemme over mitt eget liv, skriver Ronny Størseth.

Livet er herlig

Han er veldig glad i å lage mat, og nå bestemmer han selv hva han vil spise og assistentene utfører det praktiske. Ronny liker å dyrke grønnsaker, urter, og han er også glad i å holde på med planter og blomster.

- Jeg har skrevet på en bok i tolv år og det er noe som gir meg mye glede. Jeg har muligheter til å ta meg turer inn til byen og jeg får leve som et "normalt" menneske. Jeg står opp og legger meg når jeg vil, spiser når jeg vil, gjør hva jeg vil og assistentene utfører det praktiske uten å stille spørsmål. De er mine hender og føtter. BPA og en leverandør som ser meg som et menneske og ikke som en pakke som skal oppbevares, det er helt uvurderlig. Endelig føler jeg at livet er herlig. Ikke har bare jeg fått et bedre liv, men også min mor, som endelig kan slappe av og vite at jeg har det bra, og hun kan leve sitt eget liv.