– Det er ikke alltid så lett å være barn når mor eller far er syk, sier Heidi Kosmo. Hun er ergoterapeut og jobber som kontaktperson for barn som er pårørende ved på Valnesfjord Helsesportsenter. Senteret tilbyr habilitering og rehabilitering, og de siste årene har de også hatt et landsdekkende tilbud for pårørende.

– Det startet med et prosjekt i 2010. Vi så at barn som var pårørende kunne ha nytte av å komme hit sammen med mor eller far og være sammen med ande familier i samme situasjon, sier Kosmo.

Tilbud for pårørende

I dag tilbyr Valnesfjord Helsesportsenter familieopphold for familier der en av foreldrene har MS eller har hatt hjerneslag. De ser at behovet er stort også for andre diagnoser og håper å kunne utvide tilbudet. Oppholdet er på totalt tre uker, der den som har diagnosen er der de to første ukene, og så kommer resten av familien den siste uken.

– Barn og unge vet ofte ikke nok om mor eller fars sykdom, og de har mange spørsmål. I mange tilfeller ønsker foreldrene å skåne barna for opplysninger, men det kan faktisk gjøre situasjonen vanskeligere for barnet, som kanskje automatisk tenker det verste. Sykdommen tar ofte stor plass i hverdagen, og det går utover barnas sosiale liv, skolearbeid og tid til seg selv. Ungene tar fort på seg en voksenrolle. Det er fint med omsorg for hverandre, men barn skal være barn, sier Heidi Kosmo.

Kvalitetstid og nye relasjoner

Under oppholdet på Valnesfjord Helsesportsenter får familiene undervisning om sykdommen på en måte som er tilpasset både barn og voksne. Senteret organiserer også samtaler der bare barna eller ungdommene er med, i tillegg til møter mellom de pårørende partnerne og mellom de som har diagnosen.

– På denne måten kan det komme opp ting som ellers ikke blir snakket om, og barna får dele tankene sine. Noen føler skam og vil ikke ta med venner hjem, andre synes det er leit at foreldrene ikke klarer å følge dem til fritidsaktiviteter. Vi kan gi dem bekreftelse på at det er greit og normalt å føle slik de gjør, sier Kosmo.


Under oppholdet på Valnesfjord Helsesportsenter får familiene undervisning om sykdommen på en måte som er tilpasset både barn og voksne. Foto: Valnesfjord Helsesportsenter


Felles aktiviteter

Det arrangeres også flere aktiviteter som alle i familien kan gjøre sammen, slik som å padle kano eller lage mat på bål.

– Målet er å finne en aktivitet som gir kvalitetstid for både voksne og barn, der sykdommen ikke tar så mye fokus.

Samtidig legges det også opp til at barna skal bli kjent med andre barn som er i samme situasjon, slik at de kan utveksle erfaringer med hverandre. Ofte står både ridning og svømming på agendaen.

– Å være barn og pårørende kan føles ganske ensomt, og da er det godt å møte noen som har opplevd det samme som deg selv. Det handler mye om å bli sett,  sier Kosmo.