– Svelgevansker kan dermed føre til underernæring. Normal svelging involverer mange nerver og muskler, og svelgeproblemer oppstår når deler av dette ikke fungerer, forteller Monica Ekornes, klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus.

Det er viktig å få grundig utredet hvorfor man har svelgevansker og hvordan det er hos den enkelte, slik at man kan få best behandling og tilrettelegging

– Det er mørketall, og mange kan få det enklere hvis de får nødvendig oppfølging.

Flere plager

Hun påpeker viktigheten av å komme seg raskt til behandling, og å ikke bagatellisere plagene. Uforklarlig vekttap kan ofte være en indikator på at man unngår mat og drikke grunnet dysfagi.

Det er viktig å lære seg hvordan man best kan leve med svelgeproblemene, trene opp svelgefunksjonen om det går, og tilrettelegge mat og drikke til best mulig konsistens.

Får hjelp

– Vi bruker en teamtilnærming der pasienten selv, nær familie og eventuelt pleiere er viktige. En lege utreder, og en logoped kartlegger svelgeproblemene. Noen pasienter får tilbud om videofluoroskopi der man ser hele svelgeprosessen. Vi ser på treningsmuligheter, og logoped velger best konsistens på mat og drikke.

En klinisk ernæringsfysiolog rådgir hvordan man skal få i seg tilstrekkelig med næring, lager planer for innhold i måltider med tilpasset konsistens. Man gir også råd om tilskudd, sondeernæring eller annet som kan være nødvendig.  

Et sjokk

Anna, som ønsker å være anonym, og samboer (42) skulle i fjor feire jul som vanlig.  25. Desember skjer det utenkelige.

Samboeren hennes blir rammet av et dobbeltsidig hjerneslag, som følge av en intern rift i halspulsåren. 

– Det var umulig å forutse. Han var en aktiv mann, og jeg hadde aldri merket noen helseproblemer de seks årene vi hadde vært sammen.

Slaget fører til en blodpropp, og det finnes ingen annen utvei enn å operere. Han blir liggende i koma i over én måned.

Måtte lære på nytt

Når han våkner er han paralysert på venstre side av kroppen, høyre side er også svært svekket.  Han lider av både dysfagi og afasi.

– Han kunne ikke spise eller snakke, og måtte få næring intravenøst. Svelgefunksjonen var svekket, både på grunn av lammelse og muskelsvikt.

Han har etter lengre tid fått oppfølging av logoped

–  Der undersøkes svelgefunksjonen, og de jobber med å styrke muskulaturen i kjeve, bryst og hals.

– Vi har opplevd mye fremgang bare de to ukene vi har kunne jobbet målrettet. Han jobber nå mot å kunne spise moset mat. Han skriver også for hånd, og trener på å skrive på pc. Det er tungt, men det går sakte fremover.