Kognisjon er prosessene som foregår i hodene våre. Dersom du ikke kan ta til deg eller forstå informasjon, og mangler evnen til å hente informasjonen frem igjen, så har du et kognitivt problem. Mange får en nevrologisk sykdom i voksen alder. Når disse har hatt god funksjon tidligere, blir dette et funksjonstap. Da er det viktig å skaffe hjelpemidler, forteller hjelpemiddelkonsulent i Cognita, Mona Falck Lines.

− Med riktige hjelpemidler kan disse menneskene fortsette å mestre ting de klarte før. Pasientene blir usikre og engstelige av å for eksempel ikke kunne forstå klokka lenger. I tillegg kan de ha problemer med å forstå en tekst de leser. Med hjelpemidler kan klokke og kalender visualiseres. De kan også få lest opp en tekst med en syntetisk stemme, som hjelper pasientene med å forstå. Det finnes dagsplaner, påminnere og annen spesialprogramvare som leveres på nettbrett og på smarttelefoner, noe som betyr at de fortsatt kan lese aviser, og holde kontakten med familie og samfunnet rundt seg.

Hvis du er blitt lam i et ben så forstår alle at du trenger et hjelpemiddel, men å slite med kognisjonen er mye vanskeligere å få øye på.

− Folk rundt deg kan tro at du er blitt dum, men det er du jo ikke. Det er viktig at pårørende er oppmerksomme, og søker om hjelp hvis de ser at det er nødvendig. NAVs hjelpemiddelsentral låner ut hjelpemidlene gratis, men noen må søke om det, for pasientene selv er ofte ikke i stand til å fremsette dette ønsket. Derfor er det et stort underforbruk av hjelpemidler for kognisjon og kommunikasjon, avslutter Falck Lines.