Det var først da Lea Wiktoria skulle begynne å spise fast føde at foreldrene i Ålesund merket at noe var galt.

- Haken hennes var veldig slapp og tungen hang ut. Da vi prøvde å mate henne falt maten bare ut igjen. Dette var selvfølgelig veldig problematisk fordi hun ikke fikk i seg nok næring. Da hun nærmet seg sitt første år veide hun fortsatt under fire kilo, forteller Husby.

Nedsatt muskeltonus

Hypotoni forekommer ofte hos barn med Downs syndrom. Det vil si at barnet har nedsatt evne til å ha spenning i en hvilende muskel. Dersom barnet da ikke får stimulert og trent opp munnmotorikken kan blant annet underkjeven henge ned og tungen falle ut.

Da Lea Wiktoria først kom til logopeden ble det fokusert på å stimulere kinn og overleppe. Smått klarte foreldrene og logopeden å snu den skeive utviklingen. I dag har Lea Wiktoria også fått hjelpemidler som mer effektivt trener opp leppe, tunge, kinn og kjeve.

- Vi trener daglig og har merket store forbedringer med disse hjelpemidlene. Først og fremst klarer hun nå å spise normalt. Maten faller ikke lenger ut og hun tygger som hun skal. Vi merker også tydelige forbedringer i språket hennes. Det er jo viktig for både oss rundt og hennes egen del at hun klarer å prate slik at vi forstår henne.

Fremtidsrettet

Husby peker også på at de har sett tegn til tilbakefall hvis de for eksempel har vært på ferie og har hatt litt opphold i treningen. Derfor er de opptatt av å trene jevnt og motiveres av en enklere fremtid for Lea Wiktoria.

- Vi har også møtt mange voksne med Downs syndrom som ikke hadde et slikt tilbud da de var små. Tungen deres henger ofte ut og det er vanskelig å forstå hva de sier. Derfor er det viktig at vi jobber jevnt og godt med denne treningen, og vi er ikke i tvil om at Lea Wiktoria vil fortsette å utvikle seg i en positiv retning.

Fakta

Utprøving av letsip produkter tyder på at barn og voksne får:

• Mer kraft og aktiv overleppe og kinn.

• Bedre munnlukke.

• Mindre sikling.

• Bedre drikke, spise,- sugefunksjon.

• Tydeligere tale og bedre mimikk.

--------------------------------------------

Styrker vi de grunnleggende munn-motoriske ferdigheter gir dette ofte effekt på de fleste funksjonene i munnen: Kan hjelpe for bedre:

-Spising og drikke
-Svelging
-Sikling
-Tale/artikulasjon
-Mimikk
-Sensibilitet og berøring
-Tannhygiene
-Unngå skeivutvikling

-------------------------------------

Grupper som trenger slik trening:

• Down syndrom

• CP (30-40 %)

• Generell hypotoni, Møbius, Andre

• Dyspraksi, dysartri, dysfagi

• Undervektige

• Leppe-kjeve-gane spalte.

• Parkinson sykdom.

• Slagpasienter