Man tenker ikke så mye over det når man er frisk, hvor viktig samspillet mellom hendene er. Det kan bli utfordrende hos slagpasienter, hvis ikke opptrening av arm og hånd prioriteres tilstrekkelig, forteller ergoterapeut ved CatoSenteret i Son, Turid Fossen.

Turid Fossen, ergoterapeut ved CatoSenteret i Son. Foto: CatoSenteret

- Mitt inntrykk er at arm- og håndtrening fra en tidlig fase ikke alltid prioriteres like høyt som det å komme seg opp i stående og gående. Man kan få svært redusert funksjon etter et slag, og det er mye som skal trenes opp.

- Det legges naturligvis mye vekt på å komme seg på bena, men pasienter forteller at det ikke alltid blir like mye trening på arm og hånd. Da er mye verdifull tid gått. Det er i den tidlige fasen at man har størst potensial til forbedring. Det vil for mange bli en betydelig begrensning hvis man bare har én fungerende arm.

Det varierer hvor krevende det er å trene opp en arm etter et slag. Det avhenger blant annet av hvilke deler av hjernen som er rammet og hvor fort man kommer til sykehus. Mye kan trenes opp igjen, men mange må leve med følgetilstander.

- Det har ikke vært så mange treningsmetoder for de med dårligst arm- og håndfunksjon tidligere. Ett av tiltakene vi kan bruke nå er noe som heter SaeboFlex. Dette er en dynamisk håndortose med et fjærsystem som posisjonerer hånden i en gunstig stilling for grep. Pasienten klarer ofte å bøye fingrene noe, og da hjelper fjærsystemet med å strekke de ut igjen. Det er ofte det å strekke ut fingrene som er vanskeligst.

Denne muligheten med å trene aktivt selv er ikke bare viktig rent fysisk.

- Dette er veldig positivt for motivasjonen. Fra å ikke kunne få til noe med hånden, til å klare å gripe og slippe, skaper en opplevelse av mestring som er veldig viktig.