Serena Tonstad, overlege ved Seksjon for preventiv kardiologi ved Oslo universitetssykehus, forteller at man i langt større grad enn tidligere er opptatt av å hjelpe pasienter med å unngå hjerte- og karsykdom – både gjennom nye medisiner og livsstilsforandringer.

Årsakene til at diabetes disponerer for hjertesykdom er flere. Fettstoffene i blodet øker når blodsukkernivåene er høye. Mange har høye triglyserider, et fettstoff, hvilket henger sammen med livsstil. Ikke alle har høyt kolesterol, men kolesterolet har lettere for å oksidere eller harskne. Dessuten er diabetespasienter mer disponert for et høyere nivå av det farlige magefett.

– 85 prosent av de med diabetes har også overvekt, og da spesielt over magen. Det betyr at fettet legger seg på feil sted, sier Tonstad.

– Når vekten øker skal helst fettet legge seg på hofter og lår. Insulin har som oppgave å legge fettet på rett sted, men når insulinet ikke fungerer, vil det legge seg på magen, i muskler og i leveren.

I tillegg gir overvekt økt risiko for høyt blodtrykk, som igjen er en fare for hjertet.

Liten vektnedgang gir stor effekt

Det viktigste forebyggende tiltaket er total røykeslutt, forteller Tonstad. Videre bør alle med diabetes type 2 ta kolesterolsenkende medisin fra de er 40, samt ha kontroll på blodtrykket. 24-timers blodtrykksmåling er sikrere for mange, enn én enkel måling hos legen.
 
Det er viktig med vektreduksjon om du har økning i magefett, spesielt ved insulinresistens. En livvidde på over 88 centimeter for kvinner og over 102 centimeter for menn, øker risikoen.
 
– Det er ikke alltid vi kan normalisere vekten, men om du går ned tre til fire kilo vil det ha stor effekt. En vektnedgang på fem til syv kilo vil ha like stor effekt på langtidsblodsukkeret som én blodsukkermedisin, sier Tonstad.

De nyere gruppene av blodsukkermedisiner som SGLT2 hemmere og GLP-1 analoger reduserer i tillegg til blodsukkeret også vekten til forskjell fra andre diabetesmedisiner i følge Nasjonal faglig retningslinje for diabetes.

Blodsukkersenkende medisiner for hjertet

I takt med at man er stadig mer opptatt av en bredere behandling av diabetes, jobbes det med utviklingen av nye diabetesmedisiner som også virker forebyggende på hjertesykdom.

– Dette er veldig viktig. Spesielt for de som har overvekt og insulinresistens, sier Tonstad. 

Tidligere har det heller ikke vært bevist at blodsukkersenkende behandling kan være med på å beskytte mot kardiovaskulær sykdom.

– Det er viktig å ikke bare behandle blodsukkeret, men alle risikofaktorene som følger med diabetes type 2.

– Det som er nytt er at i tillegg til å redusere blodsukkeret, så reduserer man altså risikoen for hjerte- og karsykdom med blodsukkerreduserende medisiner, og det er viktig blant annet fordi de fleste med diabetes dør av hjerte- og karsykdom. Det er et stort gjennombrudd, sier professor Kåre Birkeland.

Han er overlege ved Oslo Universitetssykehus og en av forskerne som har studert virkningen av medikamenter med SGLT2-hemmere, som blant annet virker ved at de hjelper kroppen med å skille ut sukker via urinen, i en stor internasjonal observasjonsstudie.

Bør behandles raskt

Type 2 diabetes har ofte moderate symptomer de første årene, og oppdages gjerne ved utredning av annen sykdom, men helst bør diabetes type 2 behandles raskt.

– Det er også på et tidlig stadium høyere risiko for hjertesykdom hos de med diabetes type 2. Det har blant annet sammenheng med at diabetespasienter har høyere risiko for høyt blodtrykk, høyt kolesterol og det at de har høyt blodsukker, sier Birkeland.

Også han er opptatt av å få frem at forebygging av hjertesykdom er en viktig del av behandlingen av diabetes.

– Det er viktig å ikke bare behandle blodsukkeret, men alle risikofaktorene som følger med diabetes type 2. Man trenger god behandling for blodsukker, god behandling for blodtrykk og god behandling for kolesterolet, sier han.

Samtidig viser altså senere studier at riktig behandling av blodsukkeret kan redusere faren for hjertesykdom. Det finnes i dag to nye typer medikamenter, SGLT2-hemmere og GLP1-analoger, som begge er vist å redusere risikoen for hjertesykdom betydelig.

– Det er vist at disse medisinene i snitt reduserer risikoen for alvorlige hjerte- og karhendelser med 15 prosent, sier Birkeland.